Giới thiệu sản phẩm  
Thiên Thần Quỳ - 40 (Không sơn)
(TYCT405A-VT-40-3000)
- Qui cách: 40cm/15,75"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 8kg/17,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 30 (Màu)
(TYGT645C-VT-30-1000)
- Qui cách: 30cm/11,81"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 1kg/2,2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 50 (Màu)
(TYGT625C-VT-50-4500)
- Qui cách: 50cm/19,69"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 4,5kg/9,9lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Thương Xót - 160 (Không sơn)
(TYJS618A-VT-160-70000)
- Qui cách: 16cm/6,3"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 70kg/154lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Tâm Chúa - 9x13 (41)
(TDJSTAC-9-12-192)
- Qui Cách: 9cmx13cm/3.54"x5.11"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.18kg/0.39lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Fatima - 25 (11)
(TDDMFTM-10-27-480)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.35kg/0.77lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 15x20 (91)
(TDDMHCG-7-22-1200)
- Qui Cách: 15cmx20cm/5.90"x7.87"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.35kg/0.77lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Thiên Chúa - 26x30 (37)
(TDDMBCO-27-34-2000)
- Qui Cách: 26cmx30cm/10.2"x11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá poly - 40
(TRTGDEP-VC-40-600)
- Qui Cách: 40cm/15.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.6kg/1.32lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá Treo Tường - 60 (Trắng)
(TRTG528A-VT-60-2000)
- Qui Cách: 60cm/23.6"
- Chất Liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng Lượng: 3kg/6.6lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá poly - 30
(TRTGDEP-VC-30-300)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Chịu Nạn - 140
(TRTGTGI-0-140-26000)
- Qui Cách: 140cm/55.1"
- Chất Liệu: Composite
- Trọng Lượng: 26kg/57.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse hoa huệ bế Chúa - 23 (Trắng)
(PCCTGSB-OM-23-500)
- Qui cách: 23cm/9.05"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Gia Thất - 8
(PCGTTGT-7-8-80)
- Qui cách: 8cm/3.14"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.1kg/0.22lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang - 13
(PCDMMDB-4-14-95)
- Qui cách: 13cm/5.11"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.12kg/0.26lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Thợ - 16 (Trắng)
(PCCTGSG-8-20-180)
- Qui cách: 16cm/6.29"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.2kg/0.44lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Trái tim hoa hồng "Jesus In Love" (để bàn và cắm bút)
(BTTRROV-22-12-155)
- Quy Cách: 19cm x 10cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.14kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thập Giá và Chùm Nho (để bàn)
(BTTRTGN-13-23-165)
- Quy Cách: 13cm x 26cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.07kg
- Nguồn: FatimaCompany
Treo Móc Khóa "God Bless Our Home"
(BTTROME-19-10-130)
- Quy Cách: 19cm x 10cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.13kg
- Nguồn: FatimaCompany
Trái Tim "Always Love"
(BTTRALY-24-24-219)
- Quy Cách: 22cm x 22cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.27kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ bế Chúa (bán thân) - 23x52
(BTAGMBC-23-52-462)
- Quy Cách: 23cm x 52cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.45kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ bế Chúa (bán thân, nghiêng phải) - 18x49
(BTAGBCNP-18-49-500)
- Quy Cách: 18cm x 49cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Mẹ Trái Tim - 22x60
(BTAGMTR-22-60-950)
- Quy Cách: 22cm x 60cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.9kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Chiên Lành - 16x52
(BTAGCCC-16-52-500)
- Quy Cách: 16cm x 52cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Fatima - 60 (Trắng)
(TCFMUM6-21-60-5000)
- Qui cách: 60cm/23.6"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 2kg/4.4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse bế Chúa - 75 (Trắng)
(TCGSBCT-0-75-4700)
- Qui cách: 75cm/29.5"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 4.7kg/10.3lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Phù Hộ (triều thiên) - 160 - LVang cổ
(TCBCLVC-0-160-20000)
- Qui cách: 160cm/62.9"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 25kg/55lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 20 (Áo trắng đai xanh)
(TCLDATRG-0-20-300)
- Qui cách: 20cm/7.87"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Chuỗi 50 - hạt gỗ tròn 8mm - mặt thánh gỗ, 4 hạt sáng danh gỗ tròn 8mm
Chuỗi 10 - hạt tròn 10mm - thánh giá gỗ
(THTHUT2-0-12-13)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 50 - hạt gỗ thơm tròn 6mm, mặt thánh gỗ, 4 hạt sáng danh gỗ thơm tròn
Hạt gỗ bầu dục - 8mm
(THLCOVAL-0-8-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale