Giới thiệu sản phẩm  
Thánh Giá - 30
(TRTGJSS25-30-50-800)
- Qui Cách: 30cm
- Chất Liệu: Thánh giá gỗ, tượng composite
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Chịu Nạn - 160
(TRTGCCN-155-180-35000)
- Qui Cách: 160cm/62.9"
- Chất Liệu: Composite
- Trọng Lượng: 35kg/77lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 80 (D)
(TRTGGOD-00-80-18000)
- Qui Cách: 80cm/31.4"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 20 (TT)
(TRTGGOTT-00-20-200)
- Qui Cách: 20cm/7.87"
- Chất Liệu: Gỗ Pơmu
- Nguồn: FatimaCompany
Hạt dẹt (decal) - 10
(THLCFLAT-PIC-10-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 10 - hạt tròn phẳng 10mm (ảnh 2 mặt) - thánh giá gỗ decal
(THTHGOD-10-10-7)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Bộ Mặt Thánh và Thánh Giá -2.5 x 3.5 - (ROS01)
(THLCTGMT-ROS-01-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Vòng đeo tay dây rút 10 - hạt khúc 6mm, thánh giá gỗ
(THDTKHC-6-10-00)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thập Giá và mãu gai "Jesus Is Love"
(BTTRGGE-28-40-510)
- Quy Cách: 29cm x 39cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.40kg
- Nguồn: FatimaCompany
Bàn Tay "God is Love"
(BTTRGIL-16-25-198)
- Quy Cách: 15cm x 25cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.19kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chim bồ câu và chữ "Love"
(BTTRLOV-21-20-126)
- Quy Cách: 22cm x 18cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.10kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá: Ta là đường, là sự thật và sự sống
(BTTRTGC-16-25-155)
- Quy Cách: 16cm x 25cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.14kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 160 (Trắng đai xanh)
(TCLDWBB-0-160-23000)
- Qui cách: 160cm/62.9"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 23kg/50.6lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Trái Tim - 50
(TCDMMTT-0-50-2500)
- Qui cách: 50 cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse bế Chúa - 100 (Trắng)
(TCGSSEA-35-100-9000)
- Qui cách: 100cm/39.3"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 10kg/22lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Kitô Vua - 160 (Kim tuyến)
(TCJSKKTD-0-160-21000)
- Qui cách: 160cm/62.9"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 21kg/46.2lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Lời Cầu Nguyện - 22-54
(BTAGTP2-22-54-465)
- Quy Cách: 22cm x 54cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Gia Thất - 20x58
(BTAGGIT-20-58-500)
- Quy Cách: 20cm x 58cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ bế Chúa (bán thân, nghiêng trái) - 21x50
(BTAGBC2-21-50-510)
- Quy Cách: 21cm x 50cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa đội mũ gai - 23x47
(BTAGDMG-23-47-600)
- Quy Cách: 23cm x 47cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.6kg
- Nguồn: Fatimacompany
Gia thất Noel - 18x15 (72)
(TDTGNAC-17-14-811)
- Qui Cách: 18cmx15cm/7,08"x5,90"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0,6kg/1,32lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Fatima - 23 (12)
(TDDMFTM-0-24-163)
- Qui Cách: 23cm/9.05"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.16kg/0.35lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 28 (03)
(TDDMB30-18-31-1238)
- Qui Cách: 28cm/11.0"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.6kg/1.32lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Phêrô - 25 (28)
(TDCTTPR-9-28-1200)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.4kg/0.88lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Phủ Việt - 35
(PCJSPV3-14-35-710)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1.2kg/2.64lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Trái Tim - 16
(PCDMTTM-OM-16-110)
- Qui cách: 16cm/6.29"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.11kg/0.24lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giuse Thợ - 16 (màu nâu)
(PCCTGSB-OM-16-200)
- Qui cách: 16cm/6.29"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.2kg/0.44lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 35 (Trắng)
(PCDMLPL-10-35-820)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Bế Chúa - 50 (Màu)
(TYGS521C-VT-50-4000)
- Qui cách: 50cm/19,69"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 4kg/8,8lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 100 (Áo xanh)
(TYLD410C-VT-100-15000)
- Qui cách: 100cm/39,37"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 14kg/30,8lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Martino - 100 (Không sơn)
(TYCT640A-VT-100-16000)
- Qui cách: 100cm/39,37"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 16kg/35,2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lên Trời - 50 (Màu)
(TYLT657C-VT-50-4000)
- Qui cách: 50cm/19,69"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 1,5kg/3,3lbs
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale