Giới thiệu sản phẩm  
Trái táo và chữ "Jesus is Love"
(BTTRTGI-15-16-134)
- Quy Cách: 13cm x 13.5cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.1kg
- Nguồn: FatimaCompany
"Watch & Pray" (để bàn và cắm bút)
(BTTRBTN-15-20-195)
- Quy Cách: 15cm x 20cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.95kg
- Nguồn: FatimaCompany
Neo "Jesus"
(BTTRNJS-15-17-96)
- Quy Cách: 14.5cm x 16cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.08kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thập Giá và Trái Tim (để bàn)
(BTTRTGT-11-21-148)
- Quy Cách: 11cm x 21cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.14kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Thợ - 70 (Màu kem)
(TCGS70V-BN-70-2300)
- Qui cách: 70cm/27.5"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 2.7cm/1.06"
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giuse bế Chúa - 100 (Trắng)
(TCGSSEA-35-100-9000)
- Qui cách: 100cm/39.3"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 10kg/22lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Thương Xót - 180
(TCJSUAH-0-180-60000)
- Qui cách: 180cm/70.8"
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Cao Nguyên - 60 (Xi Đồng)
(TCGTCON-40-60-6300)
- Qui cách: 60cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Thiên Chúa -17
(PCDMMPH-8-20-181)
- Qui cách: 17cm/6.69"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.18kg/0.39lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang - 30
(PCDMLV2-10-30-398)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.7kg/1.54lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Trái Tim - 30 (màu đỏ)
(PCJSCTT-11-30-1000)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: 0.75kg/1.65lbs
- Trọng lượng: Porcelain và viền mạ vàng
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 30 (Xanh nhạt)
(PCDMBO3-OM-27-450)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.7kg/1.54lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Bộ tượng giáng sinh - 20 (Màu)
(TYGT178C-VT-20-4000)
- Qui cách: 20cm/7,87"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 4kg/8,8lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Phục Sinh - 60 (Không sơn)
(TYJS606A-VT-60-8000)
- Qui cách: 60cm/23,62"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 8kg/17,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ La Vang Việt Nam - 50 (Màu)
(TYLV433C-VT-50-2500)
- Qui cách: 50cm/19,69"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2,5kg/5,5lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Fatima - 40 (Không sơn)
(TYDF428A-VT-40-2000)
- Qui cách: 40cm/15,75"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 1,5kg/3,3lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Chiên Lành - 16x52
(BTAGCCC-16-52-500)
- Quy Cách: 16cm x 52cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Hài Đồng - 22x52
(BTAGCHD-22-52-475)
- Quy Cách: 22cm x 52cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.4kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 22x60
(BTAGDMD-22-60-950)
- Quy Cách: 22cm x 60cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.8kg
- Nguồn: FatimaCompany
Trái Tim Chúa - 17x50
(BTAGCTR-17-50-500)
- Quy Cách: 17cm x 50cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Martin - 26x32 (59)
(TDCTTMT-28-33-2500)
- Qui Cách: 26cmx32cm/10.2"x12.5"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.4kg/3.08lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Thiên Chúa - 13x18 (39)
(TDDMMBC-16-22-1200)
- Qui Cách: 13cmx18cm/5.11"x7.08"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse bế Chúa - 43 (21)
(TDGSC40-16-44-1900)
- Qui Cách: 43cm/16.9"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Thiên Chúa - 30x40 (46)
(TDDMBCL-36-44-4100)
- Qui Cách: 30cmx40cm/11.8"x15.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.6kg/3.52lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Vòng đeo tay dây rút 10 - hạt khúc 6mm, thánh giá gỗ
(THDTKHC-6-10-00)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 50 - hạt gỗ tròn 6mm - mặt thánh chữ nhật, 4 hạt sáng danh gỗ tròn 6mm
Hạt gỗ thơm tròn - 10mm
(THLCHTT-0-10-100)
- Chất liệu: Gỗ thơm
- Nguồn: FatimaCompany
Trái tim (decal) - 10
(THLCHEART-PIC-10-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá Treo Tường - 30 (Trắng)
(TRTG527A-VT-30-700)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng Lượng: 0.7kg/1.54lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ - 25 (D)
(TRTGGOD-00-25-400)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Chịu Nạn - 100
(TRTGUOI-90-100-19000)
- Qui Cách: 100cm/39.3"
- Chất Liệu: Composite
- Trọng Lượng: 15kg/33lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 90 (TV)
(TRTGGOTV-00-90-20000)
- Qui Cách: 90cm/35.4"
- Chất Liệu: Gỗ Pơmu
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale