Giới thiệu sản phẩm  
Vòng đeo tay dây rút 10 - hạt tròn 10mm, mặt thánh hạt tròn phẳng gỗ (ảnh)
Hạt gỗ tròn - 12mm
(THLCTRON-0-12-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Vòng đeo tay 12 hạt gỗ chữ nhật (ảnh), cẩm lai
(THDT12C-5-12-16)
- Qui cách: 12x16
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 10 - hat gỗ bầu dục 10mm
(THTHUBD-8-10-8)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Fatima - 17
(PCDMMFM-8-20-194)
- Qui cách: 17cm/6.69"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.15kg/0.33lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Thương Xót - 17
(PCJSCTX-8-20-277)
- Qui cách: 17cm/6.69"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.2kg/0.44lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Trái Tim - 30
(PCDMMT3-11-30-950)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.65kg/1.43lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Phêrô - 17
(PCCTPRP-8-17-120)
- Qui cách: 17cm/6.69"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.12kg/0.26lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá Kiểu Gậy Giáo Hoàng - 100 (sơn màu đồng)
(TRTGTGI-0-100-4000)
- Qui Cách: 100cm/39.3"
- Chất Liệu: Composite
- Trọng Lượng: 11kg/24.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá (Màu đồng) - 60 (67)
(TRTGXD2-20-34-430)
- Qui Cách: 60cm/23.6"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.4kg/3.08lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá để bàn - 10 (Màu đồng)
(TRTGGDB-HG-10-500)
- Qui Cách: 10cm
- Chất Liệu: Thánh giá gỗ, tượng composite
- Trọng Lượng: 0,4kg
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ - 60 (TT)
(TRTGGOTT-00-60-5000)
- Qui Cách: 60cm/23.6"
- Chất Liệu: Gỗ Pơmu
- Nguồn: FatimaCompany
Cha Trương Bửu Diệp - 25 (61)
(TDCTCTB-22-38-1600)
- Qui Cách: 25 cm
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.6 kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Teresa - 25 (63)
(TDCTTRS-10-27-600)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.45kg/0.99lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 23 (36)
(TDTGGTT-8-24-1500)
- Qui Cách: 23cm/9.05"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse - 52 (18)
(TDGST50-23-54-2600)
- Qui Cách: 52cm/20.4"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.8kg/3.96lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 30 (Không sơn)
(TYGT645A-VT-30-1000)
- Qui cách: 30cm/11,81"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 1kg/2,2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Martino - 30 (Màu)
(TYCT167C-VT-30-800)
- Qui cách: 30cm/11,81"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 0,8kg/1,76lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Bộ tượng giáng sinh - 20 (Màu)
(TYGT178C-VT-20-4000)
- Qui cách: 20cm/7,87"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 4kg/8,8lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Bế Chúa - 70 (Không sơn)
(TYGS681A-VT-70-6000)
- Qui cách: 70cm/27.5"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 6kg/13.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Trái Tim Chúa - 25x53
(BTAGCTR-25-53-690)
- Quy Cách: 25cm x 53cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.6kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa đội mũ gai - 23x47
(BTAGDMG-23-47-600)
- Quy Cách: 23cm x 47cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.6kg
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 22x60
(BTAGDMD-22-60-950)
- Quy Cách: 22cm x 60cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.8kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ lên trời - 23x50
(BTAGMEL-23-50-530)
- Quy Cách: 23cm x 50cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thập giá "Jesus is Love"
(BTTROVE-41-24-335)
- Quy Cách: 25cm x 40cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.30kg
- Nguồn: FatimaCompany
Vác Thập Tự
(BTTRCPT-15-22-145)
- Quy Cách: 17.5cm x 18cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.06kg
- Nguồn: FatimaCompany
Treo Móc Khóa "God Bless Our Home"
(BTTROME-19-10-130)
- Quy Cách: 19cm x 10cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.13kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thập giá chữ "Jesus" (Classic)
(BTTRESU-37-18-275)
- Quy Cách: 37cm x 18cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.27kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Thợ - 30 (Nâu)
(TCGSTGT-0-30-1600)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 20 (Áo trắng đai xanh kim tuyến)
(TCLDATDXKT-0-30-500)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 90 (Trắng)
(TCLDTRG-0-90-6500)
- Qui cách: 90cm/35.4"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 9kg/19.8lbs
- Nguồn: Fatimacompany
14 chặng đường thánh giá (Bán thân) - 50 x 60
(TC14AGI-70-80-85000)
- Qui cách: 50cm x 60cm/19.6" x 23.6"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 56kg/123.lbs
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale