Giới thiệu sản phẩm  
Thánh Giá - 60
(TRTGJSS60-75-110-5000)
- Qui Cách: 60cm
- Chất Liệu: Thánh giá gỗ, tượng composite
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá poly - 70
(TRTGDEP-VC-70-2500)
- Qui Cách: 70cm/27.5"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 2.5kg/5.5lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá poly - 40
(TRTGDEP-VC-40-600)
- Qui Cách: 40cm/15.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.6kg/1.32lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ - 70 (NC)
(TRTGGONC-00-70-10000)
- Qui Cách: 70cm/27.5"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Bế Chúa - 60 (Màu sáng)
(TYGS522CL-VT-60-6000)
- Qui cách: 60cm/23,62"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 6kg/13,2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Bệ tượng - 40x40x70 (Không sơn)
(TYKH355A-VT-70-13000)
- Qui cách: 40cmx40cmx70cm 15,74"x15,74"x27,55"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 13kg/28,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thiên Thần Michael - 160 (Màu)
(TYCT478C-VT-160-38000)
- Qui cách: 160cm/62,99"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 38kg/83,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Martino - 100 (Không sơn)
(TYCT640A-VT-100-16000)
- Qui cách: 100cm/39,37"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 16kg/35,2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Vác Thập Tự (để bàn)
(BTTRVTG-13-15-62)
- Quy Cách: 13cm x 15cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.06kg
- Nguồn: FatimaCompany
Bàn chân "Footprint"
(BTTRFBC-9-20-103)
- Quy Cách: 8cm x 19cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.07kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chim Bồ Câu Emmanuel (nhỏ)
(BTTRCML-19-20-125)
- Quy Cách: 17cm x 20cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.13kg
- Nguồn: FatimaCompany
Bánh Lái "Jesus My Pilot"
(BTTRJMP-26-27-245)
- Quy Cách: 26cm x 26cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.24kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ bế Chúa (bán thân, nghiêng phải) - 18x49
(BTAGBCNP-18-49-500)
- Quy Cách: 18cm x 49cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 20x58
(BTAGDBO-20-58-500)
- Quy Cách: 20cm x 58cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Chiên Lành - 16x52
(BTAGCCC-16-52-500)
- Quy Cách: 16cm x 52cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa vác Thánh giá (bán thân) - 22x58
(BTAGVTG-22-58-600)
- Quy Cách: 22cm x 58cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.6kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 120 (Không sơn)
(TCBOTRG-B0-120-12000)
- Qui cách: 120cm/47.2"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 12kg/26.4lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giuse Bế Chúa - 45
(TCGSGBC-0-45-1800)
- Qui cách: 45 cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Phù Điêu Chúa Đội Mão Gai - 25
(TCJSMGN-24-25-1100)
- Qui cách: 25cm x 25cm/9.84" x 9.84"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Fatima - 70 (Trắng)
(TCFMTRG-0-70-3000)
- Qui cách: 70cm/27.5"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 3kg/6.6lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Gia Thất - 35 (sơn màu)
(PCGTGTA-26-35-2700)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 2.5kg/5.5lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Trái Tim - 15 (màu đỏ)
(PCJSCTTR-OM-15-125)
- Qui cách: 15cm/5.90"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.12kg/0.26lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 30 (Xanh đậm)
(PCDMBO3-13-30-550)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.7kg/1.54lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang - 15
(PCDMDMLV1-4-15-70)
- Qui cách: 15cm/5.90"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.11kg/0.24lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 10 - hạt khúc 8mm - dây xích, mặt thánh kim loại decal, thánh giá kim loại
Chuỗi 10 - hat gỗ thơm bầu dục 10mm, thánh giá nhỏ
(THTHGAU-0-10-8)
- Chất liệu: Gỗ thơm
- Nguồn: FatimaCompany
Vòng đeo tay dây rút 10 - hạt khúc 6mm, thánh giá gỗ
(THDTKHC-6-10-00)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Hạt gỗ bầu dục - 10mm
(THLCOVAL-0-10-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 50 (05)
(TDDMLDU-20-55-2200)
- Qui Cách: 50cm/19.6"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Martin - 26x32 (59)
(TDCTTMT-28-33-2500)
- Qui Cách: 26cmx32cm/10.2"x12.5"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.4kg/3.08lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 43 (86)
(TDTGTGT-33-46-2900)
- Qui Cách: 43cm/16.9"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.8kg/3.96lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 24 (04)
(TDDMB25-12-26-570)
- Qui Cách: 24cm/9.44"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.45kg/0.99lbs
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale