Giới thiệu sản phẩm  
Thánh giá gỗ - 80 (TT)
(TRTGGOTT-00-80-18000)
- Qui Cách: 80cm/31.4"
- Chất Liệu: Gỗ Pơmu
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 50 (D)
(TRTGGOD-00-50-3500)
- Qui Cách: 50cm/19.6"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 90 (D)
(TRTGGOD-00-90-20000)
- Qui Cách: 90cm/35.4"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá - 22 (52)
(TRTGJSP23-17-23-236)
- Qui Cách: 22cm/8.66"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.15kg/0.33lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Gia Thất - 24 (Màu)
(TYGT14C-VT-24-2000)
- Qui cách: 24cm/9,45"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2kg/4,4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 80 (Màu)
(TYGT458C-VT-80-9000)
- Qui cách: 80cm/31,5"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 9kg/19,8lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang - 65 (Màu)
(TYLV432C-VT-65-4000)
- Qui cách: 65cm/25,59"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 4kg/8,8lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Bế Chúa - 60 (Màu)
(TYGS522C-VT-60-6000)
- Qui cách: 60cm/23,62"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 6kg/13,2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang Việt Nam - 50 (Trắng)
(TCLV50T-VC-50-1000)
- Qui cách: 50cm/19.6"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 80 (Trắng)
(TCBOTRG-0-80-8000)
- Qui cách: 80cm/31.4"
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Fatima Triều thiên - 100 (Không sơn)
(TCFMTTT-41-103-12000)
- Qui cách: 100cm/39.3"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 8kg/17.6lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giuse Thợ - 62 (Màu Trắng)
(TCGSAHT-23-62-6000)
- Qui cách: 62cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 35 (Trắng)
(PCDMLPL-10-35-820)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Kitô Vua - 38
(PCJSTV3-20-35-1198)
- Qui cách: 38cm/14,96"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1,4kg/3lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Antôn - 25
(PCCTTON-12-25-700)
- Qui cách: 25cm/9.84"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.7kg/1.54lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Trái Tim - 30 (màu trắng)
(PCJSAUM-12-30-900)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: 0.75kg/1.65lbs
- Trọng lượng: Porcelain và viền mạ vàng
- Nguồn: FatimaCompany
Vòng đeo tay dây rút 10 - hạt gỗ tròn 10mm, trái tim (ảnh)
(THDTMNJ-10-10-10)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá -  1.2 x 1.5
(THLCTG-12-15-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Vòng đeo tay 12 hat nhưa hồng, ảnh 2 mặt
(THDT12N-5-10-12)
- Qui cách: 10x12
- Chất liệu: Nhựa
- Nguồn: FatimaCompany
Hạt gỗ thơm tròn - 10mm
(THLCHTT-0-10-100)
- Chất liệu: Gỗ thơm
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 25 (07)
(TDDMD25-10-27-750)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.35kg/0.77lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Sầu Bi - 15 (49)
(TDDMBTT-0-15-262)
- Qui Cách: 15cm/5.90"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 44 (29)
(TDTGGTA-33-46-3300)
- Qui Cách: 44cm/17.3"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 2.8kg/6.16lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Tiệc ly - 19x7 (44)
(TDCTBTL-GP-9-400)
- Qui Cách: 19cmx7cm/7.48"x2.75"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.4kg/0.88lbs
- Nguồn: Fatimacompany

 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale