Giới thiệu sản phẩm  
Thánh Phêrô - 17
(PCCTPRP-8-17-120)
- Qui cách: 17cm/6.69"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.12kg/0.26lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ La Vang - 30
(PCDMLV2-10-30-398)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.7kg/1.54lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Trái Tim - 30 (màu đỏ)
(PCJSCTT-11-30-1000)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: 0.75kg/1.65lbs
- Trọng lượng: Porcelain và viền mạ vàng
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang - 17
(PCDMMVN-0-17-117)
- Qui cách: 17cm/6.69"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.15kg/0.33lbs
- Nguồn: FatimaCompany
14 chặng đường thánh giá (Bán thân) - 50 x 60
(TC14AGI-70-80-85000)
- Qui cách: 50cm x 60cm/19.6" x 23.6"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 56kg/123.lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Kitô Vua - 60 - (Trắng)
(TCJSKTVT-00-60-3000)
- Qui cách: 60cm/23.6"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 3kg/6.6lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giuse bế Chúa - 140 (Kim tuyến trắng)
(TCGSKTW-VC-140-23000)
- Qui cách: 140cm/55.1"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 23kg/50.6lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 40 (Màu Trắng)
(TCLDDCU-16-40-2500)
- Qui cách: 40cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Mặt Cười "God Bless You"
(BTTRMSU-10-17-160)
- Quy Cách: 8cm x 15.5cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.13kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thập giá và trái tim Jesus
(BTTRT09-28-21-210)
- Quy Cách: 20.5cm x 27cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.22kg
- Nguồn: FatimaCompany
Bàn Chân (nhỏ)
(BTTRBCN-9-21-86)
- Quy Cách: 8.5cm x 18.5cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.10kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá: Ta là đường, là sự thật và sự sống (để bàn)
(BTTRIAU-17-25-140)
- Quy Cách: 17cm x 25cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.15kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Chịu Nạn - 23x32 (65)
(TDJSCUN-28-34-1800)
- Qui Cách: 22cmx32cm/8.66"x12.5"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.8kg/3.96lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Gia thất Noel - 18x15 (72)
(TDTGNAC-17-14-811)
- Qui Cách: 18cmx15cm/7,08"x5,90"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0,6kg/1,32lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Gia Thất - 23 (31)
(TDTGTGA-13-26-700)
- Qui Cách: 23cm/9.05"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.45kg/0.99lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Fatima - 15 (13)
(TDDMFTM-GP-15-200)
- Qui Cách: 15cm/5.90"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.2kg/0.44lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá poly - 70 (Màu đồng)
(TRTGDEPD-VC-70-2500)
- Qui Cách: 70cm/27.5"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 2.5kg/5.5lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá (Màu đồng) - 52 (58)
(TRTGXD1-58-32-1400)
- Qui Cách: 52cm/20.4"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.3kg/2.86lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá poly - 40 (Màu đồng)
(TRTGDEPD-VC-40-600)
- Qui Cách: 40cm/15.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.6kg/1.32lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ - 20 (TV)
(TRTGGOTV-00-20-200)
- Qui Cách: 20cm/7.87"
- Chất Liệu: Gỗ Pơmu
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng - 25x53
(BTAGGIS-25-53-690)
- Quy Cách: 25cm x 53cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.65kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ bế Chúa (bán thân, nghiêng phải) - 25x53
(BTAGMTC-25-53-690)
- Quy Cách: 25cm x 53cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.65kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Hài Đồng - 22x52
(BTAGCHD-22-52-475)
- Quy Cách: 22cm x 52cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.4kg
- Nguồn: FatimaCompany
Lời Cầu Nguyện - 22-54
(BTAGTP2-22-54-465)
- Quy Cách: 22cm x 54cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 50 - hạt gỗ tròn 10mm - mặt thánh chữ nhật, 4 hạt sáng danh gỗ tròn dẹt (ảnh)
Chuỗi 10 - hạt khúc 6mm - dây xích, mặt thánh kim loại decal, thánh giá kim loại
Hạt gỗ thơm bầu dục - 10mm
(THLCHTBD-0-10-100)
- Chất liệu: Gỗ thơm
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 50 - hạt gỗ bầu dục 8mm, mặt thánh trái tim (decal), 4 hạt sáng danh gỗ bầu dục
Thiên Thần Michael - 30 (Màu đồng)
(TYCT31CC-VT-30-500)
- Qui cách: 30cm/11,81"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 0,5kg/1,1lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lên Trời - 40 (Không sơn)
(TYLT658A-VT-40-3000)
- Qui cách: 40cm/15,75"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 3kg/6,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Fatima và 3 Trẻ - 30 (Không sơn)
(TYDF624A-VT-30-1000)
- Qui cách: 30cm/11,81"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2kg/4,4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lên Trời - 80 (Không sơn)
(TYLT655A-VT-80-8000)
- Qui cách: 80cm/31,5"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 8kg/17,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale