Giới thiệu sản phẩm  
Đức Mẹ Ban Ơn - 140 (Màu)
(TYBO422C-VT-140-23000)
- Qui cách: 140cm/55,12"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 36kg/79,2lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Fatima chắp tay (Triều thiên)- 140 (Trắng)
(TYDF524A-VT-140-35000)
- Qui cách: 140cm/55,12"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 35kg/77lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thiên Thần Michael - 30 (Màu đồng)
(TYCT31CC-VT-30-500)
- Qui cách: 30cm/11,81"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 0,5kg/1,1lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 50 (Trắng)
(TYLD435A-VT-50-2000)
- Qui cách: 50cm/19,69"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 3kg/6,6lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Chịu Nạn - 100
(TRTGUOI-90-100-19000)
- Qui Cách: 100cm/39.3"
- Chất Liệu: Composite
- Trọng Lượng: 15kg/33lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá để bàn - 10 (Màu đồng)
(TRTGGDB-HG-10-500)
- Qui Cách: 10cm
- Chất Liệu: Thánh giá gỗ, tượng composite
- Trọng Lượng: 0,4kg
- Nguồn: Fatimacompany
Tượng Chúa poly Thánh gía và đế gỗ- 25 (Màu nâu)
(TRTGDGOD-VC-25-250)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Poly và Gỗ
- Trọng Lượng: 0.25kg/0.55lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá - 70 (55)
(TRTGJSP55-GP-70-1500)
- Qui Cách: 70cm/27.5"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.5kg/3.3lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Mary Mackillop - 17
(PCCTSRM-15-26-520)
- Qui cách: 22cm/8.66"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.65kg/1.43lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Trái Tim - 15 (màu đỏ)
(PCJSCTTR-OM-15-125)
- Qui cách: 15cm/5.90"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.12kg/0.26lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Trái Tim - 15 (màu trắng)
(PCJSCTT-7-17-160)
- Qui cách: 15cm/5.90"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.12kg/0.26lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang - 35
(PCDMLV3-14-35-780)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Chiên Lành - 30 (71)
(TDJSL30-10-31-650)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.65kg/1.43lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 44 (29)
(TDTGGTA-33-46-3300)
- Qui Cách: 44cm/17.3"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 2.8kg/6.16lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse bế Chúa - 52 (19)
(TDGSC50-24-55-2500)
- Qui Cách: 52cm/20.4"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.5kg/3.3lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Thiên Chúa - 26x30 (37)
(TDDMBCO-27-34-2000)
- Qui Cách: 26cmx30cm/10.2"x11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Ngôi sao Ba Vua - 17
(GSCTTAI-8-17-110)
- Quy Cách: 17cm/6.69"
- Chất Liệu: Sứ
- Trọng Lượng: 0.15kg/0.33lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thiên Thần Quỳ - 40 (Trắng)
(GSCT405A-VT-40-3000)
- Quy Cách: 40cm/15,75"
- Chất Liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng Lượng: 8kg/17,6lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Bộ tượng giáng sinh - 20 (Màu)
(GSGT178C-VT-20-4000)
- Quy Cách: 20cm/7,87"
- Chất Liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng Lượng: 4kg/8,8lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thiên thần bay Noel - 23
(GSCTTTE-9-23-120)
- Quy Cách: 23cm/9.05"
- Chất Liệu: Sứ
- Trọng Lượng: 0.2kg/0.44lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Ảnh Laminate "Thánh Gia Nho" - 50 x 100 (Có khung)
(LAGTHAH-50-100-5500)
- Trọng Lượng: 5.5 kg
- Quy Cách: 50cm x 100cm
- Nguồn: FatimaCompany
Ảnh Laminate Để Bàn " Con Dâng Muôn Sự " - 10 x 15
(LADBTUS-10-15-150)
- Trọng Lượng: 150 gram
- Quy Cách: 10cm x 15cm x 1cm
- Nguồn: FatimaCompany
Ảnh Laminate "Thánh Antôn" - 30 x 45
(LACTTAT-30-45-1000)
- Trọng Lượng: 1 kg
- Quy Cách: 30cm x 45cm x 2cm
- Nguồn: FatimaCompany
Ảnh Laminate "Chúa Đội Vòng Gai" - 40 x 60
(LAJSQPA-40-60-1900)
- Trọng Lượng: 1.9 Kg
- Quy Cách: 40cm x 60cm
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Thương Xót - 160
(TCJSONX-B0-160-25000)
- Qui cách: 160cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giuse bế Chúa Giêsu - 60 (Màu)
(TCGSGBC-0-62-3800)
- Qui cách: 60cm/23.6"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 2.5kg/5.5lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 13
(TCBODMB-0-13-96)
- Qui cách: 13 cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh An Tôn - 62
(TCCTTAT-B0-62-3500)
- Qui cách: 62cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: Fatimacompany

  Sách mới  
Thắp Sáng Một Gia Đình
(TGGDHMZ-14-21-320)
- Tác giả: Trần Thị Giồng
- Nhà xuất bản: Hồng Đức
- Giá bìa: 75.000 đ
75.000 đ

Khi Ngài Rộng Mở Tay Ban  - Phụng Các Bí Tích : Nghi Thức Cử Hành & Mục Vụ Phụng Vụ
(TGPVHAJ-15-21-720)
- Tác giả: Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS
- Nhà xuất bản: Phương Đông
- Giá bìa: 115.000 đ
115.000 đ

Cử Hành Hy Lễ Tạ Ơn - Mục Vụ Phụng Vụ Thánh Lễ
(TGPVPOA-15-21-470)
- Tác giả: Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS
- Nhà xuất bản: Phương Đông
- Giá bìa: 76.000 đ
76.000 đ

Đức Giêsu Kitô - Những Nguyên Tắc Căn Bản Của Kitô Học Tập II
(TGTHHBJ-14-21-520)
- Tác giả: Roch A.Kereszty
- Dịch giả: Lm. Dom. Nguyễn Đức Thông C.Ss.R
- Nhà xuất bản: Tôn Giáo
- Giá bìa: 65.000 đ
65.000 đ

Kim Chỉ Nam Về Tác Vụ Và Đời Sống Linh Mục (Ấn Bản Mới 2013)
(TGTUHBY-15-21-250)
- Tác giả: Nhiều Tác Giả
- Nhà xuất bản: Tôn Giáo
- Giá bìa: 27.000 đ
27.000 đ

Được Chúa Kêu Mời
(TGSNHBI-14-21-280)
- Tác giả: ĐHY Carlo Maria Martini
- Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O.Cist
- Nhà xuất bản: Phương Đông
- Giá bìa: 36.000 đ
36.000 đ

Như Trái Mắm
(TGSNHBQ-15-21-510)
- Tác giả: Lm. Piô Ngô Phúc Hậu
- Nhà xuất bản: Tôn Giáo
- Giá bìa: 58.000 đ
58.000 đ

Suy Niệm Tin Mừng Theo Thánh Lu . Ca
(TGKTBVN-15-21-321)
- Tác giả: Lm. Vũ Văn Tự Chương
- Nhà xuất bản: Hoàng Mai
- Giá bìa: 50.000 đ
50.000 đ

<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 kế > Cuối >>

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale