Giới thiệu sản phẩm  
Đức Mẹ Lên Trời - 130 (Không sơn)
(TYLT656A-VT-130-20000)
- Qui cách: 130cm/51,18"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 38kg/83,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Fatima chắp tay - 50 (Màu)
(TYDF632C-VT-50-2500)
- Qui cách: 50cm/19,69"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2,5kg/5,5lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Phục Sinh - 40 (Màu)
(TYJS644C-VT-40-3500)
- Qui cách: 40cm/15,75"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 3,5kg/7,7lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 30 (Màu)
(TYGT645C-VT-30-1000)
- Qui cách: 30cm/11,81"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 1kg/2,2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 50 - hạt gỗ tròn 10mm - mặt thánh trái tim (ảnh), 4 hạt sáng danh gỗ tròn 8mm
Chuỗi 10 - hạt khúc 8mm - dây xích, mặt thánh kim loại decal, thánh giá kim loại decal
Trái tim (decal) - 10
(THLCHEART-PIC-10-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá (màu trắng) -  1.2 x 1.5
(THLCTGTRG-12-15-100)
- Chất liệu: Gỗ trắng
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Fatima - 17
(PCDMMFM-8-20-194)
- Qui cách: 17cm/6.69"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.15kg/0.33lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Thương Xót - 24
(PCJSTX2-8-25-270)
- Qui cách: 24cm/9.44"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.31kg/0.68lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 35 (màu trắng)
(PCDMBOU-17-35-1300)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1.2kg/2.64lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Trái Tim - 16
(PCDMTTM-OM-16-110)
- Qui cách: 16cm/6.29"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.11kg/0.24lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 28 (03)
(TDDMB30-18-31-1238)
- Qui Cách: 28cm/11.0"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.6kg/1.32lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Kitô Vua - 45 (24)
(TDJSCGT-39-50-3100)
- Qui Cách: 45cm/17.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 3kg/6.6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Gia thất Noel - 14 (32)
(TDTGG15-12-16-600)
- Qui Cách: 14cm/5,51"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0,4kg/0,88lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 40 (02)
(TDDMB40-22-42-2000)
- Qui Cách: 40cm/15.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.8kg/1.76lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Tim Đôi Love Never Fails (nhỏ)
(BTTRT35-23-29-125)
- Quy Cách: 27.5cm x 22cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.10kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đồng Hồ Thập Giá "God Is Love"
(BTTRHPV-23-48-1300)
- Quy Cách: 23 cm x 48cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 1.30kg
- Nguồn: FatimaCompany
"Watch & Pray" (để bàn và cắm bút)
(BTTRBTN-15-20-195)
- Quy Cách: 15cm x 20cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.95kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thập Giá và Trái tim "Jesus Is Love"
(BTTRGJL-13-12-110)
- Quy Cách: 10cm x 20cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.09kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 22x60
(BTAGDMD-22-60-950)
- Quy Cách: 22cm x 60cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.8kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Hài Đồng - 22x52
(BTAGCHD-22-52-475)
- Quy Cách: 22cm x 52cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.4kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa vác Thánh giá - 22x58
(BTAGSVT-22-58-570)
- Quy Cách: 22cm x 58cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.55kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 20x58
(BTAGDBO-20-58-500)
- Quy Cách: 20cm x 58cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Fatima - 40 (Xanh)
(TCFMCEM-16-40-1400)
- Qui cách: 40cm/15.7"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 45 (Trắng)
(TCBOMBK-0-42-1600)
- Qui cách: 45cm/17.7"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 1.7kg/3.74lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Phaolô - 50
(TCCTTLO-0-50-2800)
- Qui cách: 50cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 160 (Trắng đai xanh)
(TCLDWBB-0-160-23000)
- Qui cách: 160cm/62.9"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 23kg/50.6lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá poly - 60 (Màu đồng)
(TRTGDEPD-VC-60-1700)
- Qui Cách: 60cm/23.6"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.7kg/3.74lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá - 30 (80)
(TRTG80-GP-35-500)
- Qui Cách: 35cm/13.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ - 100 (D)
(TRTGGOD-00-100-40000)
- Qui Cách: 100cm/39.3"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Chịu Nạn - 120
(TRTGHTI-36-120-15000)
- Qui Cách: 120cm/47.2"
- Chất Liệu: Composite
- Trọng Lượng: 19kg/41.8lbs
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale