Giới thiệu sản phẩm  
Chúa Kitô Vua - 200
(TCJSHTO-0-200-55000)
- Qui cách: 200cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Fatima triều thiên - 50 (Trắng)
(TCFMTT5-20-50-2200)
- Qui cách: 50cm/19.6"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 1.5kg/3.3lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse - 160 (Nâu)
(TCGSMAU-0-160-24000)
- Qui cách: 160cm/62.9"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 24kg/52.8lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giuse - 100 (Trắng)
(TCGSGTW-B0-100-10000)
- Qui cách: 100cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: Fatimacompany
Cá và Thánh giá "Jesus"
(BTTRJEB-22-10-100)
- Quy Cách: 9.5cm x 21cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.05kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá Mặt Nhật
(BTTRG31-14-21-160)
- Quy Cách: 12.5cm x 20cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.15kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thập giá "Jesus is Love"
(BTTROVE-41-24-335)
- Quy Cách: 25cm x 40cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.30kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thập Giá và Trái tim "Jesus Is Love"
(BTTRGJL-13-12-110)
- Quy Cách: 10cm x 20cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.09kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 50 - hạt gỗ tròn 6mm - mặt thánh gỗ, 4 hạt sáng danh gỗ tròn dẹt (ảnh)
Bộ Mặt Thánh (decal) và Thánh Giá (decal) - 2.5 x 4 - (ROS02)
(THLCTGMT-ROS-02-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Hạt gỗ bầu dục - 8mm
(THLCOVAL-0-8-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Hạt gỗ tròn - 8mm
(THLCTRON-0-8-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Trái Tim - 25
(PCDMTTM-8-25-300)
- Qui cách: 25cm/9.84"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.34kg/0.74lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Trái Tim - 17 (màu trắng)
(PCJSCTT-8-20-190)
- Qui cách: 17cm/6.69"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.15kg/0.33lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Thợ - 35
(PCCTGSG-12-35-860)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 13 (màu trắng)
(PCDMMB-0-13-96)
- Qui cách: 13cm/5.11"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.1kg/0.22lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng - 25x53
(BTAGGIS-25-53-690)
- Quy Cách: 25cm x 53cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.65kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang - 22x54
(BTAGMLV-22-54-533)
- Quy Cách: 22cm x 54cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa đội mũ gai - 23x47
(BTAGDMG-23-47-600)
- Quy Cách: 23cm x 47cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.6kg
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Giêsu - 23x50
(BTAGCDC-23-50-500)
- Quy Cách: 23cm x 50cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 80 (Không sơn)
(TYDM464A-VT-80-7000)
- Qui cách: 80cm/31,5"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 10kg/22lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse thợ - 80 (Màu sáng)
(TYGS669CL-VT-80-7500)
- Qui cách: 80cm/31.4"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 7.5kg/16.5lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Hoa Huệ - 50 (Màu)
(TYGS380C-VT-50-5500)
- Qui cách: 50cm/19,69"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2kg/4,4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Hoa Huệ - 40 (Không sơn)
(TYGS633A-VT-40-2800)
- Qui cách: 40cm/15,75"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2kg/4,4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Thiên Chúa - 23x28 (38)
(TDDMBCV-28-34-2300)
- Qui Cách: 23cmx28cm/9.05"x11.0"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.8kg/1.76lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Tiệc ly - 15 (50)
(TDCTBTL-GP-15-300)
- Qui Cách: 15cm/5.90"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Gia thất Noel - 14 (32)
(TDTGG15-12-16-600)
- Qui Cách: 14cm/5,51"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0,4kg/0,88lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse bế Chúa - 25 (23)
(TDGSC25-9-27-650)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.4kg/0.88lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá poly - 30 (Màu đồng)
(TRTGDEPD-VC-30-300)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá Treo Tường - 100 (Màu)
(TRTG407C-VT-100-4000)
- Qui Cách: 100cm/39.3"
- Chất Liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng Lượng: 4kg/3lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá để bàn - 20 (Màu đồng)
(TRTGGDB-11-21-103)
- Qui Cách: 15cm
- Chất Liệu: Thánh giá gỗ, tượng composite
- Trọng Lượng: 0,8kg
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ - 40 (TT)
(TRTGGOTT-00-40-1500)
- Qui Cách: 40cm/15.7"
- Chất Liệu: Gỗ Pơmu
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale