Giới thiệu sản phẩm  
Thánh Tâm Chúa - 23 (26)
(TDJSTTC-GP-23-300)
- Qui Cách: 23cm/9.05"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Gia Thất - 23 (31)
(TDTGTGA-13-26-700)
- Qui Cách: 23cm/9.05"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.45kg/0.99lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 32x40 (93)
(TDDMCGL-35-44-4100)
- Qui Cách: 32cmx40cm/12.5"x15.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.7kg/3.74lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Thiên Chúa - 13x18 (39)
(TDDMMBC-16-22-1200)
- Qui Cách: 13cmx18cm/5.11"x7.08"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Vòng đeo tay dây rút 10 - hạt gỗ tròn  10mm, hạt sáng danh khắc hình
(THDTKRD-10-10-12)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 50 - hạt gỗ tròn 8mm - mặt thánh chữ nhật, 4 hạt sáng danh gỗ tròn 8mm
Chuỗi 10 - hat gỗ thơm tròn 10mm, thánh giá nhỏ
(THTHHLY-0-12-7)
- Chất liệu: Gỗ thơm
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 50 - hạt gỗ thơm tròn 6mm, mặt thánh gỗ, 4 hạt sáng danh gỗ thơm tròn
Chúa cầu nguyện - 20x40
(BTAGCCN-20-40-500)
- Quy Cách: 20cm x 40cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Gia Thất - 22x70
(BTAGHEG-22-70-700)
- Quy Cách: 22cm x 70cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.7kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thập giá Chúa Kitô - 24x47
(BTAGCCF-24-47-650)
- Quy Cách: 24cm x 47cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.65kg
- Nguồn: Fatimacompany
Lời Cầu Nguyện - 22-54
(BTAGTP2-22-54-465)
- Quy Cách: 22cm x 54cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Bàn chân (lớn)
(BTTRCWA-15-26-180)
- Quy Cách: 11cm x 27.5cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.14kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chim Bồ Câu Emmanuel (nhỏ)
(BTTRCML-19-20-125)
- Quy Cách: 17cm x 20cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.13kg
- Nguồn: FatimaCompany
Neo "Hope"
(BTTRNEP-14-15-73)
- Quy Cách: 14cm x 11.5cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.05kg
- Nguồn: FatimaCompany
Bàn chân "Footprint"
(BTTRFBC-9-20-103)
- Quy Cách: 8cm x 19cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.07kg
- Nguồn: FatimaCompany
Bệ tượng - 40x40x70 (Trắng)
(TYKH355A-VT-70-13000)
- Qui cách: 40cmx40cmx70cm 15,74"x15,74"x27,55"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 13kg/28,6lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Phục Sinh (Treo) - 64 (Màu)
(TYJS607C-VT-80-10000)
- Qui cách: 64cm/25,2"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 10kg/22lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Gia Thất  - 30 (Trắng)
(TYGT645A-VT-30-1000)
- Qui cách: 30cm/11,81"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 1kg/2,2lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thiên Thần Michael - 20 (Màu)
(TYCT30C-VT-20-1000)
- Qui cách: 20cm/7,87"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 1kg/2,2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá tròn poly - 30
(TRTGTRON-VC-30-250)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.25kg/0.55lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá Treo Tường - 30 (Trắng)
(TRTG527A-VT-30-700)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng Lượng: 0.7kg/1.54lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá - 20 (Màu đồng)
(TRTGJSTGC-11-20-67)
- Qui Cách: 20cm
- Chất Liệu: Thánh giá gỗ, tượng composite
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá Kiểu Gậy Giáo Hoàng - 100 (sơn màu đồng)
(TRTGTGI-0-100-4000)
- Qui Cách: 100cm/39.3"
- Chất Liệu: Composite
- Trọng Lượng: 11kg/24.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Trái Tim - 30 (màu trắng)
(PCJSAUM-12-30-900)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: 0.75kg/1.65lbs
- Trọng lượng: Porcelain và viền mạ vàng
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 8
(PCGTTGT-7-8-80)
- Qui cách: 8cm/3.14"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.1kg/0.22lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Mary Mackillop - 17
(PCCTSRM-15-26-520)
- Qui cách: 22cm/8.66"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.65kg/1.43lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 15
(PCDMMBO-8-20-196)
- Qui cách: 15cm/5.90"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.14kg/0.30lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Trái tim Đức Mẹ - 120
(TCDMMTT-0-120-19000)
- Qui cách: 120cm/47.2"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 12kg/26.4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse bế Chúa - 65 (Trắng)
(TCGSBCT-0-65-3200)
- Qui cách: 65cm/25.5"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 3.2kg/7.04lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giuse Thợ - 30 (Nâu)
(TCGSTGT-0-30-1600)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Phù Hộ (triều thiên) - 120 - LVang cổ
(TCBCMAU-0-120-14500)
- Qui cách: 120cm/47.2"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 14.5kg/31.9lbs
- Nguồn: Fatimacompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale