Giới thiệu sản phẩm  
"Watch & Pray" (để bàn và cắm bút)
(BTTRBTN-15-20-195)
- Quy Cách: 15cm x 20cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.95kg
- Nguồn: FatimaCompany
Bàn chân "Footprint"
(BTTRFBC-9-20-103)
- Quy Cách: 8cm x 19cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.07kg
- Nguồn: FatimaCompany
Treo Móc Khóa "God Bless Our Home"
(BTTROME-19-10-130)
- Quy Cách: 19cm x 10cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.13kg
- Nguồn: FatimaCompany
Trái Tim "Always Love"
(BTTRALY-24-24-219)
- Quy Cách: 22cm x 22cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.27kg
- Nguồn: FatimaCompany
Gia Thất - 20x58
(BTAGGIT-20-58-500)
- Quy Cách: 20cm x 58cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Gia Thất - 22x70
(BTAGHEG-22-70-700)
- Quy Cách: 22cm x 70cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.7kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ bế Chúa (bán thân, nghiêng trái) - 21x50
(BTAGBC2-21-50-510)
- Quy Cách: 21cm x 50cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ lên trời - 23x50
(BTAGMEL-23-50-530)
- Quy Cách: 23cm x 50cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Sầu Bi - 10 (15)
(TDDMPIE-0-10-286)
- Qui Cách: 10cm/3.93"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.25kg/0.55lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 23 (36)
(TDTGGTT-8-24-1500)
- Qui Cách: 23cm/9.05"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse bế Chúa - 43 (21)
(TDGSC40-16-44-1900)
- Qui Cách: 43cm/16.9"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Thiên Chúa - 30x40 (46)
(TDDMBCL-36-44-4100)
- Qui Cách: 30cmx40cm/11.8"x15.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.6kg/3.52lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 120 (Trắng)
(TYLD619A-VT-120-18000)
- Qui cách: 120cm/47,24"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 18kg/39,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thiên Thần Michael - 40 (Màu)
(TYCT368C-VT-40-2000)
- Qui cách: 40cm/15,75"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2kg/4,4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Fatima chắp tay - 50 (Màu)
(TYDF632C-VT-50-2500)
- Qui cách: 50cm/19,69"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2,5kg/5,5lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 60 (Màu)
(TYDM654C-VT-60-5500)
- Qui cách: 60cm/23,62"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 5kg/11lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Hạt gỗ bầu dục - 10mm
(THLCOVAL-0-10-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Hạt gỗ tròn (CLT) - 6mm
(THLCTRCLT-0-6-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Bộ Mặt Thánh (decal) và Thánh Giá -2.5 x 4 (ROS03)
(THLCTGMT-ROS-03-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 10 - hạt tròn 14mm - thánh giá gỗ
(THTHROS-10-14-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 120 (Xanh)
(TCBOMBO-126-44-26000)
- Qui cách: 120cm/47.2"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 12kg/26.4lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 50 (Màu Trắng) (NC)
(TCBOQWT-NC-50-1000)
- Qui cách: 50 cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Bế Chúa - 45
(TCGSGBC-0-45-1800)
- Qui cách: 45 cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Antôn - 160
(TCCTHHO-0-160-30000)
- Qui cách: 160cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 28 (Trắng)
(PCGTTRG-0-28-1500)
- Qui cách: 28cm/11"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1.5kg/3.3lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giuse Thợ - 13 (màu nâu)
(PCCTGSB-OM-13-150)
- Qui cách: 13cm/5.11"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.15kg/0.33lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Ngôi sao Ba Vua - 17
(PCCTTAI-8-17-110)
- Qui cách: 17cm/6.69"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.15kg/0.33lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Têrêsa - 13
(PCCTTT3-0-13-59)
- Qui cách: 13cm/5.11"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.1kg/0.22lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá Để Bàn - 60 (Màu)
(TRTG365C-VT-60-4000)
- Qui Cách: 60cm/23.6"
- Chất Liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng Lượng: 4kg/8.8lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá (Màu đồng) - 52 (58)
(TRTGXD1-58-32-1400)
- Qui Cách: 52cm/20.4"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.3kg/2.86lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá Treo Tường - 60 (Màu)
(TRTG528C-VT-60-2000)
- Qui Cách: 60cm/23.6"
- Chất Liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng Lượng: 3kg/6.6lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Chịu Nạn - 200
(TRTGCCN-VC-200-75000)
- Qui Cách: 200cm/78.7"
- Chất Liệu: Composite
- Trọng Lượng: 75kg/165lbs
- Nguồn: Fatimacompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale