Giới thiệu sản phẩm  
Chúa Trái Tim - 30 (màu đỏ)
(PCJSCTT-11-30-1000)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: 0.75kg/1.65lbs
- Trọng lượng: Porcelain và viền mạ vàng
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Antôn - 25
(PCCTTON-12-25-700)
- Qui cách: 25cm/9.84"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.7kg/1.54lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Thợ - 35
(PCCTGSG-12-35-860)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Ngôi sao Noel - 14
(PCCTCTT-7-14-121)
- Qui cách: 14cm/5.51"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.12kg/0.26lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Hoa Huệ - 50 (Không sơn)
(TYGS380A-VT-50-5000)
- Qui cách: 50cm/19,69"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2kg/4,4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 120 (Không sơn)
(TYDM653A-VT-120-20000)
- Qui cách: 120cm/47,24"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 22kg/48,4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Kitô Vua - 90 (Không sơn)
(TYJS457A-VT-90-10000)
- Qui cách: 90cm/35,43"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 10kg/22lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 140 (Màu)
(TYBO422C-VT-140-23000)
- Qui cách: 140cm/55,12"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 36kg/79,2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Gia thất Noel - 25 (34)
(TDTGTGC-22-27-1500)
- Qui Cách: 25cm/9,84"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0,7kg/1,54lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Phaolô - 25 (27)
(TDCTL25-9-27-520)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.4kg/0.88lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 23 (36)
(TDTGGTT-8-24-1500)
- Qui Cách: 23cm/9.05"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 28 (03)
(TDDMB30-18-31-1238)
- Qui Cách: 28cm/11.0"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.6kg/1.32lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Vòng đeo tay dây rút 10 - hạt gỗ oval 10mm, thánh giá gỗ
(THDTHO1-0-12-13)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Hạt gỗ thơm tròn - 8mm
(THLCHTT-0-8-100)
- Chất liệu: Gỗ thơm
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá (decal) -  1.5 x 1.5
(THLCTG-PIC-15-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Hạt gỗ bầu dục - 10mm
(THLCOVAL-0-10-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 60 (Không sơn)
(TCLDNP-0-60-2000)
- Qui cách: 60cm/23.6"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 2kg/4.4lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Gia Thất - 60 (Màu Trắng)
(TCGTGT-63-44-9200)
- Qui cách: 60 cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia bán thân - 40
(TCGTHUE-35-40-3000)
- Qui cách: 40cm/15.7"
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 120 (Xanh)
(TCLDLDB-B0-120-20000)
- Qui cách: 120cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá (Màu đồng) - 25 (51)
(TRTGSXD3-12-22-185)
- Qui Cách: 20cm/7.87"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.15kg/0.33lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá có Đế - 36 (Màu)
(TRTG526C-VT-36-1000)
- Qui Cách: 36cm/14.1"
- Chất Liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng Lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ - 60 (N)
(TRTGGON-00-60-5000)
- Qui Cách: 60cm/23.6"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá tròn poly - 50
(TRTGTRON-VC-50-800)
- Qui Cách: 50cm/19.6"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.8kg/1.76lbs
- Nguồn: Fatimacompany

 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale