Giới thiệu sản phẩm  
Thánh Giuse Thợ - 35
(PCCTGSG-12-35-860)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Thiên Chúa -17
(PCDMMPH-8-20-181)
- Qui cách: 17cm/6.69"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.18kg/0.39lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Mary Mackillop - 22 (màu trắng))
(PCCTSRW-OM-22-650)
- Qui cách: 22cm/8.66"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.65kg/1.43lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Kitô Vua - 38
(PCJSTV3-20-35-1198)
- Qui cách: 38cm/14,96"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1,4kg/3lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Phù Hộ - 80
(TCBCDCM-27-80-5500)
- Qui cách: 80cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Thợ - 30 (Trắng)
(TCGSTGT-VC-30-400)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 0.4kg/0.88lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Hài đồng - 36
(TCJSCHD-0-36-800)
- Qui cách: 36cm/14.1"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 0.8kg/1.76lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Thương Xót - 100
(TCJSHAO-0-100-13000)
- Qui cách: 100cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá Kiểu Gậy Giáo Hoàng - 60 (sơn màu đồng)
(TRTGTGA-32-63-3132)
- Qui Cách: 60cm/23.6"
- Chất Liệu: Composite
- Trọng Lượng: 6kg/13.2lbs
Tượng Chúa poly Thánh gía và đế gỗ- 25 (Màu nâu)
(TRTGDGOD-VC-25-250)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Poly và Gỗ
- Trọng Lượng: 0.25kg/0.55lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ - 25 (Màu nâu)
(TRTGGOD-00-25-400)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.4kg/0.88lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá - 35 (53)
(TRTGJSP32-21-32-542)
- Qui Cách: 35cm/13.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.4kg/0.88lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Mẹ Thiên Chúa - 23x28 (38)
(TDDMBCV-28-34-2300)
- Qui Cách: 23cmx28cm/9.05"x11.0"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.8kg/1.76lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang - 28 (09)
(TDDMLAV-GP-28-800)
- Qui Cách: 28cm/11.0"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.8kg/1.76lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Sầu Bi - 15 (49)
(TDDMBTT-0-15-262)
- Qui Cách: 15cm/5.90"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Chịu Nạn - 23x32 (65)
(TDJSCUN-28-34-1800)
- Qui Cách: 22cmx32cm/8.66"x12.5"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.8kg/3.96lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Sầu Bi - 35 (Trắng)
(TYSB663A-VT-35-2000)
- Qui cách: 35cm/13,78"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 5kg/11lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thiên Thần Michael - 20 (Màu)
(TYCT30C-VT-20-1000)
- Qui cách: 20cm/7,87"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 1kg/2,2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse thợ - 80 (Trắng)
(TYGS669A-VT-80-7500)
- Qui cách: 80cm/31.4"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 7.5kg/16.5lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Fatima chắp tay - 50 (Màu)
(TYDF632C-VT-50-2500)
- Qui cách: 50cm/19,69"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2,5kg/5,5lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Ảnh Laminate "Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp" - 40 x 60
(LADMCUP-40-60-2000)
- Trọng Lượng: 2 kg
- Quy Cách: 40cm x 60cm
- Nguồn: FatimaCompany
Ảnh Laminate "Thánh Gia Nho" - 90 x 180 (Có khung)
(LAGTTGN-90-180-1000)
- Trọng Lượng: 10 kg
- Quy Cách: 90cm x 180cm
- Nguồn: FatimaCompany
Ảnh Laminate "Đức Mẹ Sầu Bi" - 40 x 60
(LADMMSB-40-60-2000)
- Trọng Lượng: 2 kg
- Quy Cách: 40cm x 60cm
- Nguồn: FatimaCompany
Ảnh Laminate "Đức Mẹ Bế Chúa" - 50 x 75 (Có khung)
(LADMMBC-50-75-3800)
- Trọng Lượng: 3.8 kg
- Quy Cách: 50cm x 75cm
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale