Giới thiệu sản phẩm  
Đức Mẹ Lộ Đức - 25 (07)
(TDDMD25-10-27-750)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.35kg/0.77lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Đội Mão Gai - 27x30 (64)
(TDJSDMG-28-34-2100)
- Qui Cách: 27cmx30cm/10.6"x11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.7kg/1.54lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Tâm Chúa - 23 (26)
(TDJSTTC-GP-23-300)
- Qui Cách: 23cm/9.05"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 50 (05)
(TDDMLDU-20-55-2200)
- Qui Cách: 50cm/19.6"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang - 17
(PCDMMVN-0-17-117)
- Qui cách: 17cm/6.69"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.15kg/0.33lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Trái Tim - 30
(PCDMMT3-11-30-950)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.65kg/1.43lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Mary Mackillop - 22 (màu trắng)
(PCCTSRW-OM-22-650)
- Qui cách: 22cm/8.66"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.65kg/1.43lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Ngôi sao Noel - 14
(PCCTCTT-7-14-121)
- Qui cách: 14cm/5.51"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.12kg/0.26lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Phủ Viêt - 100
(TCJSUAV-40-110-13000)
- Qui cách: 100cm/39.3"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 7.5kg/16.5lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 50 (Xanh)
(TCBODCN-25-52-4000)
- Qui cách: 50cm/19.6"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 1.8kg/3.96lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse bế Chúa - 75 (Nâu)
(TCGSABE-0-75-46000)
- Qui cách: 75cm/29.5"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 4.7kg/10.3lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse - 60 (Nâu)
(TCGSTHON-0-60-2000)
- Qui cách: 2kg/4.4lbs
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 60cm/23.6"
- Nguồn: Fatimacompany
Hạt gỗ tròn - 18mm
(THLCTRON-0-18-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 10 - hạt tròn 10mm - thánh giá gỗ
(THTHUT2-0-12-13)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Vòng đeo tay dây rút 10 - hạt gỗ tròn phẳng 10mm, ảnh 2 mặt, thánh giá gỗ
Chuỗi 10 - hạt khúc 6mm - dây xích, mặt thánh kim loại decal, thánh giá kim loại
Thiên Thần Michael - 30 (Màu đồng)
(TYCT31CC-VT-30-500)
- Qui cách: 30cm/11,81"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 0,5kg/1,1lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Trái Tim - 85 (Màu)
(TYJS382C-VT-85-11000)
- Qui cách: 85cm/33,46"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 8kg/17,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Việt Nam (nón lá) - 10 (Không sơn)
(TYDM000A-VT-13-50)
- Qui cách: 13cm/5.11"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 0.05kg/0.11lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 120 (Không sơn)
(TYDM653A-VT-120-20000)
- Qui cách: 120cm/47,24"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 22kg/48,4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 70 (NC)
(TRTGGONC-00-70-10000)
- Qui Cách: 70cm/27.5"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá poly - 60 (Màu đồng)
(TRTGDEPD-VC-60-1700)
- Qui Cách: 60cm/23.6"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.7kg/3.74lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá tròn poly - 40
(TRTGTRON-VC-40-500)
- Qui Cách: 40cm/15.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ - 25 (D)
(TRTGGOD-00-30-1000)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany

 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale