Giới thiệu sản phẩm  
Hạt gỗ thơm tròn - 10mm
(THLCHTT-0-10-100)
- Chất liệu: Gỗ thơm
- Nguồn: FatimaCompany
Bộ Mặt Thánh (decal) và Thánh Giá (decal) - 2.5 x 4 - (ROS02)
(THLCTGMT-ROS-02-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 50 - hạt gỗ tròn 8mm - mặt thánh trái tim (ảnh), 4 hạt sáng danh gỗ tròn 8mm
Chuỗi 50 - hạt gỗ tròn 8mm - mặt thánh chữ nhật, 4 hạt sáng danh gỗ tròn dẹt (ảnh)
Gia Thất - 20x58
(BTAGGIT-20-58-500)
- Quy Cách: 20cm x 58cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa vác Thánh giá - 18x56
(BTAGSVT-18-56-500)
- Quy Cách: 18cm x 56cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Lời Cầu Nguyện - 22-54
(BTAGTP2-22-54-465)
- Quy Cách: 22cm x 54cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Lời Cầu Nguyện - 19-52
(BTAGTP1-19-52-460)
- Quy Cách: 19cm x 52cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.45kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 90 (TT)
(TRTGGOTT-00-90-20000)
- Qui Cách: 90cm/35.4"
- Chất Liệu: Gỗ Pơmu
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá poly - 70 (Màu đồng)
(TRTGDEPD-VC-70-2500)
- Qui Cách: 70cm/27.5"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 2.5kg/5.5lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá Kiểu Gậy Giáo Hoàng - 60 (sơn màu đồng)
(TRTGTGA-32-63-3132)
- Qui Cách: 60cm/23.6"
- Chất Liệu: Composite
- Trọng Lượng: 6kg/13.2lbs
Thánh Giá Treo Tường - 63 (Màu)
(TRTG647C-VT-63-4000)
- Qui Cách: 63cm/24.8"
- Chất Liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng Lượng: 2kg/3lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thập Giá và Trái tim "Jesus Is Love"
(BTTRGJL-13-12-110)
- Quy Cách: 10cm x 20cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.09kg
- Nguồn: FatimaCompany
Faith-Love-Hope (01)
(BTTRFLH-14-19-95)
- Quy Cách: 14cm x 19cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.10kg
- Nguồn: FatimaCompany
Gậy chữ "The Lord is my Shepherd" (lớn)
(BTTRGLN-22-41-312)
- Quy Cách: 40.5cm x 19.5cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.28kg
- Nguồn: FatimaCompany
Bàn chân (lớn)
(BTTRCWA-15-26-180)
- Quy Cách: 11cm x 27.5cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.14kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse bế Chúa - 80 (Trắng)
(TCGSSBC-27-80-6000)
- Qui cách: 80cm/31.4"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 5.4kg/11.8lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 70 (Xanh)
(TCLDX70-28-79-5400)
- Qui cách: 70cm/27.5"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 2.7kg/5.94lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse bế Chúa - 60 (Trắng)
(TCGSBCT-0-62-2500)
- Qui cách: 60cm/23.6"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 2.5kg/5.5lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Martin - 70
(TCCTHRT-B0-70-6000)
- Qui cách: 70cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: Fatimacompany
Mẹ Thiên Chúa - 9x12 (40)
(TDDMMBC-9-12-265)
- Qui Cách: 9cmx12cm/3.54"x4.72"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Tâm Chúa - 23 (26)
(TDJSTTC-GP-23-300)
- Qui Cách: 23cm/9.05"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thiên Thần Nước Phép - 35 (70)
(TDCTTNP-33-46-4000)
- Qui Cách: 35cm/13.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 2.2kg/4.84lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Sầu Bi - 10 (15)
(TDDMPIE-0-10-286)
- Qui Cách: 10cm/3.93"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.25kg/0.55lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thiên Thần và Chim Bồ Câu - 70 (Không sơn)
(TYCT628A-VT-75-7000)
- Qui cách: 70cm/27.5"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 7kg/15,4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đưc Mẹ Vô Nhiễm - 120 (Không sơn)
(TYDM466A-VT-120-18000)
- Qui cách: 120cm/47,24"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 18kg/39,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Phanxicô - 30 (Màu)
(TYCT621C-VT-30-2000)
- Qui cách: 30cm/11,81"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2kg/4,4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Việt Nam (nón lá) - 16 (Không sơn)
(TYDM000A-VT-16-150)
- Qui cách: 16cm/6.29"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 0.15kg/0.33lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Thợ - 13 (màu trắng)
(PCCTGSG-7-17-161)
- Qui cách: 13cm/5.11"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.15kg/0.33lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Ngôi sao Noel - 14
(PCCTCTT-7-14-121)
- Qui cách: 14cm/5.51"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.12kg/0.26lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Thợ - 30
(PCCTGSG-12-30-560)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.7kg/1.54lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 13
(PCDMLDB-5-14-84)
- Qui cách: 13cm/5.11"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.1kg/0.22lbs
- Nguồn: Fatimacompany

  Sách mới  
Về Bên Mẹ
(TGMRVBM-21-26-1350)
- Tác giả: Anna Nguyễn Lệ Hằng
- Nhà xuất bản: Phương Đông
- Giá bìa: 100.000 đ
100.000 đ

Thoáng Cảm Nhận Chân Lý
(TGTKJIW-15-21-211)
- Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
- Nhà xuất bản: Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh
- Giá bìa: 40.000 đ
40.000 đ

   

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale