Giới thiệu sản phẩm  
Đức Mẹ Lộ Đức - 120 (Xanh)
(TCLDULD-45-120-20000)
- Qui cách: 120cm/47.2"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 12kg/26.4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Martin - 70
(TCCTHRT-B0-70-6000)
- Qui cách: 70cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ La Vang - 70 (Xanh)
(TCLVM70-VC-70-2400)
- Qui cách: 70cm/27.5"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 2.4kg/5.28lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 40 (màu xanh)
(TCBOX40-42-17-2200)
- Qui cách: 40 cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gioan Vianney - 22 (77)
(TDCTVNE-9-28-500)
- Qui Cách: 22cm/8.66"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Chiên Lành - 30 (71)
(TDJSL30-10-31-650)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.65kg/1.43lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Martin - 26x32 (59)
(TDCTTMT-28-33-2500)
- Qui Cách: 26cmx32cm/10.2"x12.5"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.4kg/3.08lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 28 (03)
(TDDMB30-18-31-1238)
- Qui Cách: 28cm/11.0"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.6kg/1.32lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thập giá và trái tim Jesus
(BTTRT09-28-21-210)
- Quy Cách: 20.5cm x 27cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.22kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thập giá chữ "Jesus" (Classic)
(BTTRESU-37-18-275)
- Quy Cách: 37cm x 18cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.27kg
- Nguồn: FatimaCompany
Bàn Tay "God is Love"
(BTTRGIL-16-25-198)
- Quy Cách: 15cm x 25cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.19kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chim Bồ Câu Emmanuel (nhỏ)
(BTTRCML-19-20-125)
- Quy Cách: 17cm x 20cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.13kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá poly - 60 (Màu đồng)
(TRTGDEPD-VC-60-1700)
- Qui Cách: 60cm/23.6"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.7kg/3.74lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ - 90 (TT)
(TRTGGOTT-00-90-20000)
- Qui Cách: 90cm/35.4"
- Chất Liệu: Gỗ Pơmu
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 40 (NC)
(TRTGGONC-00-40-1500)
- Qui Cách: 40cm/15.7"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 70 (TV)
(TRTGGOTV-00-70-10000)
- Qui Cách: 70cm/27.5"
- Chất Liệu: Gỗ Pơmu
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Thiên Chúa -17
(PCDMMPH-8-20-181)
- Qui cách: 17cm/6.69"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.18kg/0.39lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 28
(PCGTTGT-18-30-800)
- Qui cách: 28cm/11"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1.5kg/3.3lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Ngôi sao Ba Vua - 17
(PCCTTAI-8-17-110)
- Qui cách: 17cm/6.69"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.15kg/0.33lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang - 15
(PCDMLV1-4-15-70)
- Qui cách: 15cm/5.90"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.11kg/0.24lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Sầu Bi - 35 (Không sơn)
(TYSB663A-VT-35-2000)
- Qui cách: 35cm/13,78"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 5kg/11lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Giá để khung tượng - 25x15 (Không sơn)
(TYKH236A-VT-15-1000)
- Qui cách: 25cmx15cm/10"x6"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 1kg/2,2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Sầu Bi - 23 (Màu)
(TYSB312C-VT-23-2000)
- Qui cách: 23cm/9,06"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 3kg/6,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse thợ - 80 (Màu sáng)
(TYGS669CL-VT-80-7500)
- Qui cách: 80cm/31.4"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 7.5kg/16.5lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Gia Thất - 21x50
(BTAGGT3-21-50-530)
- Quy Cách: 21cm x 50cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ bế Chúa (bán thân, nghiêng trái) - 21x50
(BTAGBC2-21-50-510)
- Quy Cách: 21cm x 50cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa cầu nguyện - 15x53
(BTAGCCN-15-53-500)
- Quy Cách: 18cm x 53cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Hài Đồng - 22x52
(BTAGCHD-22-52-475)
- Quy Cách: 22cm x 52cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.4kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 50 - hạt gỗ tròn 8mm - mặt thánh chữ nhật, 4 hạt sáng danh gỗ tròn dẹt (ảnh)
Chuỗi 50 - hạt gỗ thơm bầu dục 10mm, mặt thánh gỗ, 4 hạt sáng danh gỗ thơm bầu dục
Chuỗi 50 - hạt gỗ tròn 8mm - mặt thánh trái tim (ảnh), 4 hạt sáng danh gỗ tròn 8mm
Hạt gỗ thơm bầu dục - 10mm
(THLCHTBD-0-10-100)
- Chất liệu: Gỗ thơm
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale