Giới thiệu sản phẩm  
Thánh Luca - 65 (Không sơn)
(TCCTLCTRG-BO-65-3500)
- Qui cách: 65cm/25.5"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 3.5kg/7.7lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Thương Xót - 140
(TCJSATH-0-140-21000)
- Qui cách: 140cm/55.1"
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Thương Xót - 240
(TCJSTGX-104-240-100000)
- Qui cách: 240cm/94.4"
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 40 (Trắng)
(TCBOBO4-18-40-2500)
- Qui cách: 40cm/15.7"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 0.95kg/2.09lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giuse bế Chúa - 52 (19)
(TDGSC50-24-55-2500)
- Qui Cách: 52cm/20.4"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.5kg/3.3lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 32x40 (93)
(TDDMCGL-35-44-4100)
- Qui Cách: 32cmx40cm/12.5"x15.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.7kg/3.74lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Tâm Chúa - 23 (26)
(TDJSTTC-GP-23-300)
- Qui Cách: 23cm/9.05"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Tiệc ly - 44x22 (43)
(TDCTBTL-GP-44-1500)
- Qui Cách: 44cmx22cm/17.3"x8.66"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.5kg/3.3lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giuse Bế Chúa - 50 (Màu)
(TYGS521C-VT-50-4000)
- Qui cách: 50cm/19,69"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 4kg/8,8lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Kitô Vua - 90 (Màu)
(TYJS457C-VT-90-10000)
- Qui cách: 90cm/35,43"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 10kg/22lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Bế Chúa - 60 (Không sơn)
(TYGS522A-VT-60-5000)
- Qui cách: 60cm/23,62"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 5kg/11lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Bệ tượng - 40x40x85 (Không sơn)
(TYKH338A-VT-85-25000)
- Qui cách: 40cmx40cmx85cm 15,74"x15,74"x33,46"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 25kg/55lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 28
(PCGTTGT-18-30-800)
- Qui cách: 28cm/11"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1.5kg/3.3lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 35 (Xanh đậm)
(PCDMDBO-16-35-1400)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1.2kg/2.64lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Kitô Vua - 30
(PCJSTV2-15-30-790)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.7kg/1.54lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Thiên Chúa -17
(PCDMMPH-8-20-181)
- Qui cách: 17cm/6.69"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.18kg/0.39lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Vòng đeo tay dây rút 10 - hạt gỗ oval 10mm, thánh giá gỗ
(THDTHO1-0-12-13)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Hạt gỗ thơm tròn - 10mm
(THLCHTT-0-10-100)
- Chất liệu: Gỗ thơm
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 10 - hat gỗ thơm bầu dục 10mm, thánh giá gỗ lớn
(THTHCOVT-10-10-0)
- Chất liệu: Gỗ thơm
- Nguồn: FatimaCompany
Hạt gỗ tròn - 18mm
(THLCTRON-0-18-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá poly - 30
(TRTGDEP-VC-30-300)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ - 90 (N)
(TRTGGON-00-90-20000)
- Qui Cách: 90cm/35.4"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 50 (D)
(TRTGGOD-00-50-3500)
- Qui Cách: 50cm/19.6"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 60 (TT)
(TRTGGOTT-00-60-5000)
- Qui Cách: 60cm/23.6"
- Chất Liệu: Gỗ Pơmu
- Nguồn: FatimaCompany

 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale