Giới thiệu sản phẩm  
Đức Mẹ Fatima và 3 Trẻ - 30 (Trắng)
(TYDF624A-VT-30-1000)
- Qui cách: 30cm/11,81"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2kg/4,4lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Fatima - 120 (Màu)
(TYDF423C-VT-120-18000)
- Qui cách: 120cm/47,24"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 23kg/50,6lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Fatima - 40 (Màu)
(TYDF428C-VT-40-2000)
- Qui cách: 40cm/15,75"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 3kg/6,6lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Martino - 30 (Màu)
(TYCT167C-VT-30-800)
- Qui cách: 30cm/11,81"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 0,8kg/1,76lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Chuỗi 10 - hat gỗ thơm bầu dục 10mm, thánh giá nhỏ
(THTHGAU-0-10-8)
- Chất liệu: Gỗ thơm
- Nguồn: FatimaCompany
Bộ Mặt Thánh (decal) và Thánh Giá (decal) - 2.5 x 4 - (ROS02)
(THLCTGMT-ROS-02-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 10 - hạt tròn phẳng 10mm (ảnh 2 mặt) - thánh giá gỗ decal
(THTHGOD-10-10-7)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Vòng đeo tay 10 hạt gỗ chữ nhật (ảnh), gỗ trắng
(THDT10M-5-12-16)
- Qui cách: 12x16
- Chất liệu: Gỗ lòng mức
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse - 52 (18)
(TDGST50-23-54-2600)
- Qui Cách: 52cm/20.4"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.8kg/3.96lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 24 (04)
(TDDMB25-12-26-570)
- Qui Cách: 24cm/9.44"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.45kg/0.99lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 40 (02)
(TDDMB40-22-42-2000)
- Qui Cách: 40cm/15.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.8kg/1.76lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Thương Xót - 30 (73)
(TDJSX30-11-32-700)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá - 20 (Màu đồng)
(TRTGJSTGC-11-20-67)
- Qui Cách: 20cm
- Chất Liệu: Thánh giá gỗ, tượng composite
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá - 74 (78)
(TRTGTGT-47-72-4200)
- Qui Cách: 74cm/29.1"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 2kg/4.4lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá (Màu đồng) - 60 (67)
(TRTGXD2-20-34-430)
- Qui Cách: 60cm/23.6"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.4kg/3.08lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Chịu Nạn - 160
(TRTGCCN-155-180-35000)
- Qui Cách: 160cm/62.9"
- Chất Liệu: Composite
- Trọng Lượng: 35kg/77lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chim Bồ Câu Emmanuel (nhỏ)
(BTTRCML-19-20-125)
- Quy Cách: 17cm x 20cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.13kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thập Giá chữ "Jesus" (để bàn)
(BTTRB25-11-19-90)
- Quy Cách: 10cm x 18cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.10kg
- Nguồn: FatimaCompany
Dây Treo Thánh Linh Tiếng Anh
(BTTRDYA-16-43-280)
- Quy Cách: 15.5cm x 40cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.22kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thập giá "Jesus is Love"
(BTTROVE-41-24-335)
- Quy Cách: 25cm x 40cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.30kg
- Nguồn: FatimaCompany
Trái tim Chúa - 65 (Kim tuyến)
(TCJSTTKT-30-65-5700)
- Qui cách: 65cm/25.5"
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Việt Nam - 160
(TCVNUCE-0-160-45000)
- Qui cách: 160cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse - 84 (Nâu)
(TCGSH84-36-84-8000)
- Qui cách: 84 cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse - 60 (Nâu)
(TCGSTHON-0-60-2000)
- Qui cách: 2kg/4.4lbs
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 60cm/23.6"
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Thương Xót - 24
(PCJSTX2-8-25-270)
- Qui cách: 24cm/9.44"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.31kg/0.68lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Phủ Việt - 30
(PCJSPV2-12-30-658)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.7kg/1.54lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Thương Xót - 35
(PCJSCTX-12-35-1300)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Trái Tim - 30
(PCDMMT3-11-30-950)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.65kg/1.43lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa vác Thánh giá - 22x58
(BTAGSVT-22-58-570)
- Quy Cách: 22cm x 58cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.55kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa cầu nguyện - 15x53
(BTAGCCN-15-53-500)
- Quy Cách: 18cm x 53cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Mẹ Trái Tim - 22x60
(BTAGMTR-22-60-950)
- Quy Cách: 22cm x 60cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.9kg
- Nguồn: FatimaCompany
Lời Cầu Nguyện - 19-52
(BTAGTP1-19-52-460)
- Quy Cách: 19cm x 52cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.45kg
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale