Giới thiệu sản phẩm  
Chúa Chiên Lành - 16x52
(BTAGCCC-16-52-500)
- Quy Cách: 16cm x 52cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Trái Tim Chúa - 17x50
(BTAGCTR-17-50-500)
- Quy Cách: 17cm x 50cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Hài Đồng - 22x52
(BTAGCHD-22-52-475)
- Quy Cách: 22cm x 52cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.4kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Giêsu - 23x50
(BTAGCDC-23-50-500)
- Quy Cách: 23cm x 50cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá poly - 70 (Màu đồng)
(TRTGDEPD-VC-70-2500)
- Qui Cách: 70cm/27.5"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 2.5kg/5.5lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ - 25 (D)
(TRTGGOD-00-30-1000)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá poly - 30
(TRTGDEP-VC-30-300)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ - 50 (NC)
(TRTGGONC-00-50-3500)
- Qui Cách: 50cm/19.6"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thập Giá chữ "Jesus"
(BTTRJUS-21-30-177)
- Quy Cách: 12.5cm x 19.5cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.05kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chùm Nho Tiếng Anh (lớn)
(BTTRCMA-21-27-420)
- Quy Cách: 22cm x 28cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.45kg
- Nguồn: FatimaCompany
Trái tim hoa hồng "Jesus In Love" (để bàn và cắm bút)
(BTTRROV-22-12-155)
- Quy Cách: 19cm x 10cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.14kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá và bàn tay cầu nguyện
(BTTRISY-18-29-205)
- Quy Cách: 18cm x 29cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.20kg
- Nguồn: FatimaCompany
Bệ tượng - 40x40x85 (Không sơn)
(TYKH338A-VT-85-25000)
- Qui cách: 40cmx40cmx85cm 15,74"x15,74"x33,46"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 25kg/55lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Thiên Chúa (để bàn) - 17x23 (Không sơn)
(TYBC227A236A-VT-23-2000)
- Qui cách: 17cmx23cm/6,69"x9"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2kg/4,4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse thợ - 80 (Không sơn)
(TYGS669A-VT-80-7500)
- Qui cách: 80cm/31.4"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 7.5kg/16.5lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đưc Mẹ Vô Nhiễm - 120 (Không sơn)
(TYDM466A-VT-120-18000)
- Qui cách: 120cm/47,24"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 18kg/39,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse bế Chúa - 30 (22)
(TDGSC30-10-31-820)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 50 (05)
(TDDMLDU-20-55-2200)
- Qui Cách: 50cm/19.6"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Kitô Vua (Red) - 45 (75)
(TDJSCGA-40-52-3500)
- Qui Cách: 45cm/17.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 3kg/6.6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gioan Vianney - 22 (77)
(TDCTVNE-9-28-500)
- Qui Cách: 22cm/8.66"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Hạt gỗ thơm bầu dục - 10mm
(THLCHTBD-0-10-100)
- Chất liệu: Gỗ thơm
- Nguồn: FatimaCompany
Hạt khúc - 6mm
(THLCKHUC-0-6-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Vòng đeo tay 12 hat nhưa hồng, ảnh 2 mặt
(THDT12N-5-10-12)
- Qui cách: 10x12
- Chất liệu: Nhựa
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 50 - hạt gỗ tròn 10mm - mặt thánh trái tim (ảnh), 4 hạt sáng danh gỗ tròn 8mm, không có hạt nhỏ
Thánh Giuse Thợ - 13 (màu nâu)
(PCCTGSB-OM-13-150)
- Qui cách: 13cm/5.11"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.15kg/0.33lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thiên thần bay Noel - 23
(PCCTTTE-9-23-120)
- Qui cách: 23cm/9.05"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.2kg/0.44lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang - 13
(PCDMMDB-4-14-95)
- Qui cách: 13cm/5.11"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.12kg/0.26lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang - 35
(PCDMLV3-14-35-780)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 20 (Áo trắng đai xanh kim tuyến)
(TCLDATDXKT-0-30-500)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Phaolô - 200
(TCCTHOL-0-200-65000)
- Qui cách: 200cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 50 (Màu kem)
(TCBOYEL-00-50-1800)
- Qui cách: 50cm/19.6"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 1.8kg/3.96lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Fatima - 120 (Màu kem)
(TCFMYEL-0-120-12000)
- Qui cách: 120cm/47.2"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 12kg/26.4lbs
- Nguồn: Fatimacompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale