Giới thiệu sản phẩm  
Chúa Kitô Vua - 90 (Không sơn)
(TYJS457A-VT-90-10000)
- Qui cách: 90cm/35,43"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 10kg/22lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thiên thần đựng nước thánh - 30 (Màu)
(TYCT372C-VT-30-1500)
- Qui cách: 30cm/11,81"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 1kg/2,2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 120 (Màu)
(TYDM653C-VT-120-18000)
- Qui cách: 120cm/47,24"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 18kg/39,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Thiên Chúa (treo) - 17x23 (Không sơn)
(TYBC227A-VT-23-1000)
- Qui cách: 17cmx23cm/6,69"x9"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 1kg/2,2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Fatima - 25 (11)
(TDDMFTM-10-27-480)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.35kg/0.77lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thiên Thần Nước Phép - 35 (70)
(TDCTTNP-33-46-4000)
- Qui Cách: 35cm/13.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 2.2kg/4.84lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Tiệc ly - 44x22 (43)
(TDCTBTL-GP-44-1500)
- Qui Cách: 44cmx22cm/17.3"x8.66"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.5kg/3.3lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Gia Thất - 23 (36)
(TDTGGTT-8-24-1500)
- Qui Cách: 23cm/9.05"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 30
(PCDMLPJ-9-30-560)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.7kg/1.54lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Thương Xót - 24
(PCJSTX2-8-25-270)
- Qui cách: 24cm/9.44"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.31kg/0.68lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Thiên Chúa -17
(PCDMMPH-8-20-181)
- Qui cách: 17cm/6.69"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.18kg/0.39lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Ngôi sao Ba Vua - 17
(PCCTTAI-8-17-110)
- Qui cách: 17cm/6.69"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.15kg/0.33lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa vác Thánh giá (bán thân) - 22x58
(BTAGVTG-22-58-600)
- Quy Cách: 22cm x 58cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.6kg
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Trái Tim - 22x60
(BTAGMTR-22-60-950)
- Quy Cách: 22cm x 60cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.9kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa đội mũ gai - 22x55
(BTAGDMG-22-25-570)
- Quy Cách: 22cm x 55cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang - 22x54
(BTAGMLV-22-54-533)
- Quy Cách: 22cm x 54cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Vòng đeo tay dây rút 10 - hạt gỗ tròn 10mm, trái tim (ảnh)
(THDTMNJ-10-10-10)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 10 - hạt tròn 16mm - thánh giá gỗ
(THTHROS-10-18-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 50 - hạt gỗ tròn 8mm - mặt thánh chữ nhật, 4 hạt sáng danh gỗ tròn 8mm
Hạt gỗ tròn - 10mm
(THLCTRON-0-10-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 40 (N)
(TRTGGON-00-40-1500)
- Qui Cách: 40cm/15.7"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 50 (N)
(TRTGGON-00-50-3500)
- Qui Cách: 50cm/19.6"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 100 (T)
(TRTGGOT-00-100-40000)
- Qui Cách: 100cm/39.3"
- Chất Liệu: Gỗ Pơmu
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ để bàn - 20 (TT)
(TRTGGOTT-B-20-1000)
- Qui Cách: 20cm/7.87"
- Chất Liệu: Gỗ Pơmu
- Nguồn: FatimaCompany
Thập giá "Jesus is Love"
(BTTROVE-41-24-335)
- Quy Cách: 25cm x 40cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.30kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đồng Hồ Thập Giá "God Is Love"
(BTTRHPV-23-48-1300)
- Quy Cách: 23 cm x 48cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 1.30kg
- Nguồn: FatimaCompany
Trái táo và chữ "Love Never Fails"
(BTTRTRI-14-15-124)
- Quy Cách: 13cm x 13.5cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.1kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chìa Khóa "Jesus is your answer"
(BTTROUW-37-18-175)
- Quy Cách: 37cm x 18cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.17kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Fatima - 100 (Không sơn)
(TCFMFTI-41-103-12000)
- Qui cách: 100cm/39.3"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 8kg/17.6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 100 (Xanh)
(TCBOUMO-42-103-15000)
- Qui cách: 100cm/39.3"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 10kg/22lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 40 (Màu)
(TCGTGTB-B0-40-3000)
- Qui cách: 40cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Kitô Vua - 84
(TCJSHIO-0-84-8000)
- Qui cách: 84cm/33.0"
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale