Giới thiệu sản phẩm  
Thánh Giuse Thợ - 16 (Trắng)
(PCCTGSG-8-20-180)
- Qui cách: 16cm/6.29"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.2kg/0.44lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Thợ - 16 (màu nâu)
(PCCTGSB-OM-16-200)
- Qui cách: 16cm/6.29"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.2kg/0.44lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Mẹ Trái Tim - 30
(PCDMMT3-11-30-950)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.65kg/1.43lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 8
(PCGTTGT-7-8-80)
- Qui cách: 8cm/3.14"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.1kg/0.22lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Trái Tim Chúa - 17x50
(BTAGCTR-17-50-500)
- Quy Cách: 17cm x 50cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng - 18x50
(BTAGMAJ-18-50-500)
- Quy Cách: 18cm x 50cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Mẹ Trái Tim - 17x48
(BTAGMTR-17-48-500)
- Quy Cách: 17cm x 48cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ bế Chúa (bán thân, nghiêng trái) - 21x50
(BTAGBC2-21-50-510)
- Quy Cách: 21cm x 50cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Bánh Lái "Jesus My Pilot" - 053
(BTTRJMP-26-27-245)
- Quy Cách: 26cm x 26cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.24kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chùm Nho Tiếng Anh - 006
(BTTRN06-20-25-166)
- Quy Cách: 20cm x 25cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.30kg
- Nguồn: FatimaCompany
Trái táo và chữ "God Loves Me" - 042
(BTTRGLM-15-15-140)
- Quy Cách: 13cm x 13.5cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.1kg
- Nguồn: FatimaCompany
Neo "Hope" - 029
(BTTRNEP-14-15-73)
- Quy Cách: 14cm x 11.5cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.05kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse - 43 (20)
(TDGSS40-22-44-1850)
- Qui Cách: 43cm/16.9"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.5kg/3.3lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức đựng nước thánh - 14 (16)
(TDDMLDN-0-12-266)
- Qui Cách: 14cm/5.51"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.25kg/0.55lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse bế Chúa - 43 (21)
(TDGSC40-16-44-1900)
- Qui Cách: 43cm/16.9"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 28 (03)
(TDDMB30-18-31-1238)
- Qui Cách: 28cm/11.0"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.6kg/1.32lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Phaolô - 60 (Trắng)
(TYCT661A-VT-60-4000)
- Qui cách: 60cm/23,62"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 4kg/8,8lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 80 (Trắng)
(TYBO420A-VT-80-8000)
- Qui cách: 80cm/31,5"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 8kg/17,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Bộ tượng giáng sinh - 20 (Màu)
(TYGT178C-VT-20-4000)
- Qui cách: 20cm/7,87"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 4kg/8,8lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thiên Thần Michael - 30 (Màu)
(TYCT31C-VT-30-500)
- Qui cách: 30cm/11,81"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 0,5kg/1,1lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Sao Biển - 30
(TCDMMSB-0-30-1500)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Fatima - 120 (Xanh)
(TCFMMFM-0-120-17000)
- Qui cách: 120cm/47.2"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 12kg/26.4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Thợ - 30 (Kim tuyến trắng)
(TCGSTKT-VC-30-600)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 0.6kg/1.32lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Fatima - 70 (Trắng)
(TCFMTRG-0-70-3000)
- Qui cách: 70cm/27.5"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 3kg/6.6lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá để bàn - 15 (Màu đồng)
(TRTGGDB-HG-15-600)
- Qui Cách: 15cm
- Chất Liệu: Thánh giá gỗ, tượng composite
- Trọng Lượng: 0,6kg
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá - 74 (78)
(TRTGTGT-47-72-4200)
- Qui Cách: 74cm/29.1"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 2kg/4.4lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá poly - 40 (Màu đồng)
(TRTGDEPD-VC-40-600)
- Qui Cách: 40cm/15.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.6kg/1.32lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Chịu Nạn - 140
(TRTGTGI-0-140-26000)
- Qui Cách: 140cm/55.1"
- Chất Liệu: Composite
- Trọng Lượng: 26kg/57.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale