Giới thiệu sản phẩm  
Đức Mẹ Sầu Bi - 15 (49)
(TDDMBTT-0-15-262)
- Qui Cách: 15cm/5.90"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 25 (07)
(TDDMD25-10-27-750)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.35kg/0.77lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse bế Chúa - 43 (21)
(TDGSC40-16-44-1900)
- Qui Cách: 43cm/16.9"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Fatima - 25 (11)
(TDDMFTM-10-27-480)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.35kg/0.77lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Ảnh Laminate "Thánh Gia Nho" - 90 x 180 (Có khung)
(LAGTTGN-90-180-1000)
- Trọng Lượng: 10 kg
- Quy Cách: 90cm x 180cm
- Nguồn: FatimaCompany
Ảnh Laminate "Chúa Thương Xót  2" - 40 x 60
(LAJSCXH-40-60-2000)
- Trọng Lượng: 2 kg
- Quy Cách: 40cm x 60cm x 2cm
- Nguồn: FatimaCompany
Ảnh Laminate Để Bàn " Jesus I Trust In You 3 " - 10 x 15
(LADBYYS-10-15-150)
- Trọng Lượng: 150 gram
- Quy Cách: 10cm x 15cm x 1cm
- Nguồn: FatimaCompany
Ảnh Laminate "Đức Mẹ Bế Chúa" - 40 x 60 (Có khung)
(LADMMBE-40-60-4000)
- Trọng Lượng: 4 kg
- Quy Cách: 40cm x 60cm
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang - 15
(PCDMDMLV1-4-15-70)
- Qui cách: 15cm/5.90"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.11kg/0.24lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Thợ - 13 (màu trắng)
(PCCTGSG-7-17-161)
- Qui cách: 13cm/5.11"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.15kg/0.33lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giuse hoa huệ bế Chúa - 23 (Trắng)
(PCCTGSB-OM-23-500)
- Qui cách: 23cm/9.05"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ La Vang - 35
(PCDMLV3-14-35-780)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Phù điêu tiệc ly - 40x70 (Trắng)
(TYCT413A-VT-40-7000)
- Qui cách: 40cmx70cm/15,74"x27,55"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 7kg/15,4lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 120 (Màu sáng)
(TYBO489CL-VT-120-20000)
- Qui cách: 120cm/47,24"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 20kg/44lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giuse Bế Chúa - 70 (Trắng)
(TYGS681A-VT-70-6000)
- Qui cách: 70cm/27.5"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 6kg/13.2lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Gia Thất  - 30 (Trắng)
(TYGT645A-VT-30-1000)
- Qui cách: 30cm/11,81"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 1kg/2,2lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá - 30 (80)
(TRTG80-GP-35-500)
- Qui Cách: 35cm/13.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Tượng Chúa poly Thánh gía và đế gỗ- 25 (Màu nâu)
(TRTGDGOD-VC-25-250)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Poly và Gỗ
- Trọng Lượng: 0.25kg/0.55lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá (Màu đồng) - 25 (51)
(TRTGSXD3-12-22-185)
- Qui Cách: 20cm/7.87"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.15kg/0.33lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá tròn poly - 40
(TRTGTRON-VC-40-500)
- Qui Cách: 40cm/15.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ La Vang - 80
(TCLVMLV-B0-80-45000)
- Qui cách: 80cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 160 (Xanh)
(TCLDLDB-00-160-27000)
- Qui cách: 160cm/62.9"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 27kg/59.4lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 50 (Kim tuyến xanh)
(TCLDMLD-0-50-2000)
- Qui cách: 50cm/19.6"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 1.3kg/2.86lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Phero - 50
(TCCTHPR-20-50-2500)
- Qui cách: 50cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale