Giới thiệu sản phẩm  
Chúa cầu nguyện - 15x53
(BTAGCCN-15-53-500)
- Quy Cách: 18cm x 53cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa vác Thánh giá - 22x58
(BTAGSVT-22-58-570)
- Quy Cách: 22cm x 58cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.55kg
- Nguồn: FatimaCompany
Lời Cầu Nguyện - 22-54
(BTAGTP2-22-54-465)
- Quy Cách: 22cm x 54cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Trái Tim Chúa - 25x53
(BTAGCTR-25-53-690)
- Quy Cách: 25cm x 53cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.6kg
- Nguồn: FatimaCompany
Hạt gỗ tròn - 6mm
(THLCTRON-0-6-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Hạt khúc - 6mm
(THLCKHUC-0-6-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Vòng đeo tay dây rút 10 - hạt khúc 6mm, thánh giá gỗ
(THDTKHC-6-10-00)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Bộ Mặt Thánh và Thánh Giá -2.5 x 3.5 - (ROS01)
(THLCTGMT-ROS-01-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang Việt Nam - 130 (Trắng)
(TCLVTRG-0-130-11000)
- Qui cách: 130cm/51.1"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 11kg/24.2lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giuse bế Chúa - 45 (Trắng)
(TCGSBCT-0-45-1200)
- Qui cách: 45cm/17.7"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 1.2kg/2.64lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giuse bế Chúa - 100 (Nâu)
(TCGSBCOL-0-100-10000)
- Qui cách: 100cm/39.3"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 10kg/22lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Trái tim Chúa - 80
(TCJSCTT-0-80-8000)
- Qui cách: 80cm/31.4"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 4kg/8.8lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 30 (Xanh đậm)
(PCDMBO3-13-30-550)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.7kg/1.54lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang - 15
(PCDMLV1-4-15-70)
- Qui cách: 15cm/5.90"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.11kg/0.24lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giuse Thợ - 16 (Trắng)
(PCCTGSG-8-20-180)
- Qui cách: 16cm/6.29"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.2kg/0.44lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 35 (màu trắng)
(PCGTTGT-23-35-2550)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 2.5kg/5.5lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá - 20 (Màu đồng)
(TRTGJSTGC-11-20-67)
- Qui Cách: 20cm
- Chất Liệu: Thánh giá gỗ, tượng composite
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá (Màu đồng) - 60 (67)
(TRTGXD2-20-34-430)
- Qui Cách: 60cm/23.6"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.4kg/3.08lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ để bàn - 30 (TT)
(TRTGGOTT-B-30-1000)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Gỗ Pơmu
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá để bàn - 10 (Màu đồng)
(TRTGGDB-HG-10-500)
- Qui Cách: 10cm
- Chất Liệu: Thánh giá gỗ, tượng composite
- Trọng Lượng: 0,4kg
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 80 (Không sơn)
(TYDM464A-VT-80-7000)
- Qui cách: 80cm/31,5"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 10kg/22lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Sầu Bi - 42 (Không sơn)
(TYSB662A-VT-42-3000)
- Qui cách: 42cm/16,54"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 10kg/22lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 50 (Màu)
(TYBO348C-VT-50-3000)
- Qui cách: 50cm/19,69"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 3kg/6,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Hài Đồng - 20 (Không sơn)
(TYJS475A-VT-20-1000)
- Qui cách: 20cm/7,87"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 1kg/2,2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Thương Xót - 30 (73)
(TDJSX30-11-32-700)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 11 (88)
(TDDMD11-0-11-92)
- Qui Cách: 11cm/4.33"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.073kg/0.16lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Thiên Chúa - 26x30 (37)
(TDDMBCO-27-34-2000)
- Qui Cách: 26cmx30cm/10.2"x11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 24 (04)
(TDDMB25-12-26-570)
- Qui Cách: 24cm/9.44"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.45kg/0.99lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Cá "Jesus"
(BTTRCJS-2-7-68)
- Quy Cách: 17.5cm x 6.5cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.05kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chim Bồ Câu Emmanuel (lớn)
(BTTRHML-28-30-340)
- Quy Cách: 28cm x 30cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.34kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thập giá và Ngọn Nến
(BTTROEN-24-33-350)
- Quy Cách: 24cm x 33cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.35kg
- Nguồn: FatimaCompany
Kèn
(BTTRKEN-12-28-130)
- Quy Cách: 10.5cm x 27cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.10kg
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale