Giới thiệu sản phẩm  
Chuỗi 10 - hạt tròn 14mm - thánh giá gỗ
(THTHROS-10-14-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 10 - hạt khúc 6mm - dây xích, mặt thánh kim loại, thánh giá kim loại
Vòng đeo tay 10 hat nhưa hồng, ảnh 2 mặt
(THDT10N-5-10-12)
- Qui cách: 10x12
- Chất liệu: Nhựa
- Nguồn: FatimaCompany
Bộ Mặt Thánh và Thánh Giá -2.5 x 4 - (ROS0)
(THLCTGMT-ROS-00-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang - 28 (09)
(TDDMLAV-GP-28-800)
- Qui Cách: 28cm/11.0"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.8kg/1.76lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Gia Thất - 23 (36)
(TDTGGTT-8-24-1500)
- Qui Cách: 23cm/9.05"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse bế Chúa - 30 (22)
(TDGSC30-10-31-820)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 50x38 (89)
(TDTGTGM-39-52-5400)
- Qui Cách: 50cmx38cm/19.6"x14.9"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 2kg/4.4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Hài Đồng - 45 (Trắng)
(TYJS474A-VT-45-3000)
- Qui cách: 45cm/17,72"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 3kg/6,6lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Trái Tim - 85 (Trắng)
(TYJS382A-VT-85-11000)
- Qui cách: 85cm/33,46"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 8kg/17,6lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giuse Hoa Huệ - 50 (Trắng)
(TYGS380A-VT-50-5000)
- Qui cách: 50cm/19,69"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2kg/4,4lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Phục Sinh - 64 (Trắng)
(TYJS605A-VT-50-7000)
- Qui cách: 50cm/19,69"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 7kg/15,4lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 13
(PCDMLDB-5-14-84)
- Qui cách: 13cm/5.11"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.1kg/0.22lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Trái Tim - 15 (màu trắng)
(PCJSCTT-7-17-160)
- Qui cách: 15cm/5.90"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.12kg/0.26lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 35 (sơn màu)
(PCGTGTA-26-35-2700)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 2.5kg/5.5lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Trái Tim - 30 (màu đỏ)
(PCJSCTT-11-30-1000)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: 0.75kg/1.65lbs
- Trọng lượng: Porcelain và viền mạ vàng
- Nguồn: FatimaCompany
Chùm Nho Tiếng Anh
(BTTRN06-20-25-166)
- Quy Cách: 19.5cm x 20cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.30kg
- Nguồn: FatimaCompany
Hoa Văn "Jesus Is Love"
(BTTRASU-40-25-355)
- Quy Cách: 43cm x 19.5cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.28kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thập Giá và Trái Tim (để bàn)
(BTTRTGT-11-21-148)
- Quy Cách: 11cm x 21cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.14kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thập giá và Ngọn Nến
(BTTROEN-24-33-350)
- Quy Cách: 24cm x 33cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.35kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá có Đế - 36 (Màu)
(TRTG526C-VT-36-1000)
- Qui Cách: 36cm/14.1"
- Chất Liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng Lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Chịu Nạn - 180
(TRTGCCN-VC-180-60000)
- Qui Cách: 180cm/70.8"
- Chất Liệu: Composite
- Trọng Lượng: 60kg/132lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá - 40
(TRTGJSS40-40-70-1700)
- Qui Cách: 40cm
- Chất Liệu: Thánh giá gỗ, tượng composite
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá poly - 30
(TRTGDEP-VC-30-300)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Trái Tim Chúa - 17x50
(BTAGCTR-17-50-500)
- Quy Cách: 17cm x 50cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng - 18x50
(BTAGMAJ-18-50-500)
- Quy Cách: 18cm x 50cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Mẹ Trái Tim - 17x48
(BTAGMTR-17-48-500)
- Quy Cách: 17cm x 48cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ bế Chúa (bán thân, nghiêng phải) - 18x49
(BTAGBCNP-18-49-500)
- Quy Cách: 18cm x 49cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giuse bế Chúa - 60 (Nâu)
(TCGSGBC-0-62-3800)
- Qui cách: 60cm/23.6"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 2.5kg/5.5lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 120 (Xanh)
(TCBOMBO-126-44-26000)
- Qui cách: 120cm/47.2"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 12kg/26.4lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Trái tim Đức Mẹ - 35
(TCDMURM-12-35-1200)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Teresa - 13
(TCCTTT3-0-13-59)
- Qui cách: 13 cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale