Giới thiệu sản phẩm  
Đức Mẹ La Vang 40
(TCLVDCT-P0-40-2400)
- Qui cách: 40cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Phù Hộ (triều thiên) - 70 - LVang cổ
(TCBCLVC-28-70-4500)
- Qui cách: 70cm/27.5"
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 70
(TCBOX70-30-78-7000)
- Qui cách: 70 cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Phêrô - 50
(TCCTHPR-00-50-1500)
- Qui cách: 50cm/19.6"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 1.5kg/3.3lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 80 (Màu sáng)
(TYBO420CL-VT-80-8000)
- Qui cách: 80cm/31,5"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 10kg/22lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Bệ tượng - 35x35x50 (Không sơn)
(TYKH346A-VT-50-18000)
- Qui cách: 35cmx35cmx50cm 13,77"x13,77"x19,68"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 18kg/39,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Phục Sinh (Treo) - 64 (Không sơn)
(TYJS607A-VT-80-10000)
- Qui cách: 64cm/25,2"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 3kg/6,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 24 (Màu)
(TYGT14C-VT-24-2000)
- Qui cách: 24cm/9,45"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2kg/4,4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Đội Mão Gai - 27x30 (64)
(TDJSDMG-28-34-2100)
- Qui Cách: 27cmx30cm/10.6"x11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.7kg/1.54lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Fatima - 23 (12)
(TDDMFTM-0-24-163)
- Qui Cách: 23cm/9.05"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.16kg/0.35lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Tiệc ly - 19x7 (44)
(TDCTBTL-GP-9-400)
- Qui Cách: 19cmx7cm/7.48"x2.75"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.4kg/0.88lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Trái tim Mẹ - 9x13 (42)
(TDDMTTM-9-12-234)
- Qui Cách: 9cmx13cm/3.54"x5.11"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.18kg/0.39lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Lời Cầu Nguyện - 19-52
(BTAGTP1-19-52-460)
- Quy Cách: 19cm x 52cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.45kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Hài Đồng - 22x52
(BTAGCHD-22-52-475)
- Quy Cách: 22cm x 52cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.4kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa đội mũ gai - 23x47
(BTAGDMG-23-47-600)
- Quy Cách: 23cm x 47cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.6kg
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ bế Chúa (bán thân, nghiêng trái) - 21x50
(BTAGBC2-21-50-510)
- Quy Cách: 21cm x 50cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Thương Xót - 24
(PCJSTX2-8-25-270)
- Qui cách: 24cm/9.44"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.31kg/0.68lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Phủ Việt - 30
(PCJSPV2-12-30-658)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.7kg/1.54lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Trái Tim - 16
(PCDMTTM-OM-16-110)
- Qui cách: 16cm/6.29"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.11kg/0.24lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Kitô Vua - 17
(PCJSCKV-15-20-280)
- Qui cách: 17cm/6,69"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1kg/2,2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Bàn chân "Footprint"
(BTTRFBC-9-20-103)
- Quy Cách: 8cm x 19cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.07kg
- Nguồn: FatimaCompany
Neo "Hope"
(BTTRNEP-14-15-73)
- Quy Cách: 14cm x 11.5cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.05kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thập giá và Ngọn Nến
(BTTROEN-24-33-350)
- Quy Cách: 24cm x 33cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.35kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chùm Nho Tiếng Anh
(BTTRN06-20-25-166)
- Quy Cách: 19.5cm x 20cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.30kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 40 (TT)
(TRTGGOTT-00-40-1500)
- Qui Cách: 40cm/15.7"
- Chất Liệu: Gỗ Pơmu
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 40 (N)
(TRTGGON-00-40-1500)
- Qui Cách: 40cm/15.7"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá - 20 (Màu đồng)
(TRTGJSTGC-11-20-67)
- Qui Cách: 20cm
- Chất Liệu: Thánh giá gỗ, tượng composite
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ để bàn - 40 (TT)
(TRTGGOTT-B-40-1000)
- Qui Cách: 40cm/15.7"
- Chất Liệu: Gỗ Pơmu
- Nguồn: FatimaCompany
Hạt gỗ thơm bầu dục - 10mm
(THLCHTBD-0-10-100)
- Chất liệu: Gỗ thơm
- Nguồn: FatimaCompany
Trái tim (decal) - 10
(THLCHEART-PIC-10-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 50 - hạt gỗ tròn 10mm - mặt thánh trái tim (ảnh), 4 hạt sáng danh gỗ tròn 8mm, không có hạt nhỏ
Chuỗi 10 - hạt tròn 16mm - thánh giá gỗ
(THTHROS-10-18-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale