Giới thiệu sản phẩm  
Chúa vác Thánh giá - 18x56
(BTAGSVT-18-56-500)
- Quy Cách: 18cm x 56cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Mẹ Trái Tim - 22x60
(BTAGMTR-22-60-950)
- Quy Cách: 22cm x 60cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.9kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ bế Chúa (bán thân, nghiêng phải) - 18x49
(BTAGBCNP-18-49-500)
- Quy Cách: 18cm x 49cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Trái Tim Chúa - 17x50
(BTAGCTR-17-50-500)
- Quy Cách: 17cm x 50cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ - 90 (TT)
(TRTGGOTT-00-90-20000)
- Qui Cách: 90cm/35.4"
- Chất Liệu: Gỗ Pơmu
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 90 (NC)
(TRTGGONC-00-90-20000)
- Qui Cách: 90cm/35.4"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá Kiểu Gậy Giáo Hoàng - 80 (sơn màu đồng)
(TRTGHYG-48-80-9000)
- Qui Cách: 80cm/31.4"
- Chất Liệu: Composite
- Trọng Lượng: 9kg/19.8lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 60 (TT)
(TRTGGOTT-00-60-5000)
- Qui Cách: 60cm/23.6"
- Chất Liệu: Gỗ Pơmu
- Nguồn: FatimaCompany
Hạt gỗ thơm bầu dục - 10mm
(THLCHTBD-0-10-100)
- Chất liệu: Gỗ thơm
- Nguồn: FatimaCompany
Hạt gỗ bầu dục - 8mm
(THLCOVAL-0-8-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 10 - hạt khúc 6mm - dây xích, mặt thánh kim loại decal, thánh giá kim loại
Chuỗi 50 - hạt gỗ tròn 8mm - mặt thánh trái tim (ảnh), 4 hạt sáng danh gỗ tròn 8mm
Bless Our Home (nhỏ)
(BTTRGBE-10-28-115)
- Quy Cách: 9cm x 27cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.05kg
- Nguồn: FatimaCompany
Faith-Love-Hope (01)
(BTTRFLH-14-19-95)
- Quy Cách: 14cm x 19cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.10kg
- Nguồn: FatimaCompany
Bàn chân "Footprint"
(BTTRFBC-9-20-103)
- Quy Cách: 8cm x 19cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.07kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chìa Khóa "Jesus is your answer"
(BTTROUW-37-18-175)
- Quy Cách: 37cm x 18cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.17kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Sầu Bi - 10 (15)
(TDDMPIE-0-10-286)
- Qui Cách: 10cm/3.93"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.25kg/0.55lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Tiệc ly - 44x22 (43)
(TDCTBTL-GP-44-1500)
- Qui Cách: 44cmx22cm/17.3"x8.66"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.5kg/3.3lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giuse bế Chúa - 25 (23)
(TDGSC25-9-27-650)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.4kg/0.88lbs
- Nguồn: FatimaCompany
ThThánh Giuse - 30 (92)
(TDGSS30-10-31-780)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.45kg/0.99lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Hài Đồng - 20 (Màu)
(TYJS475C-VT-20-500)
- Qui cách: 20cm/7,87"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 0,5kg/1,1lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Bernadette - 30 (Màu)
(TYCT472C-VT-30-2000)
- Qui cách: 30cm/11,81"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2kg/4,4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Bế Chúa - 120 (Màu)
(TYGS523C-VT-120-25000)
- Qui cách: 120cm/47,24"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 25kg/55lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 50 (Áo trắng)
(TYLD435CW-VT-50-2000)
- Qui cách: 50cm/19,69"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 3kg/6,6lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ La Vang - 30
(PCDMLV2-10-30-398)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.7kg/1.54lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 13
(PCDMLDB-5-14-84)
- Qui cách: 13cm/5.11"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.1kg/0.22lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Gia Thất - 28 (Trắng)
(PCGTTRG-0-28-1500)
- Qui cách: 28cm/11"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1.5kg/3.3lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giuse Thợ - 30
(PCCTGSG-12-30-560)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.7kg/1.54lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Teresa - 120 (Trắng)
(TCCTSTRG-BO-120-12000)
- Qui cách: 120cm/47.2"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 12kg/26.4lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ La Vang Việt Nam - 50 (Trắng)
(TCLV50T-VC-50-1000)
- Qui cách: 50cm/19.6"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Gia bán thân - 40
(TCGTHUE-35-40-3000)
- Qui cách: 40cm/15.7"
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang Việt Nam - 100 (Xanh)
(TCLVMLV-0-100-10000)
- Qui cách: 100cm/39.3"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 5.8kg/12.7lbs
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale