Giới thiệu sản phẩm  
Hạt gỗ tròn - 8mm
(THLCTRON-0-8-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Hạt gỗ tròn (không bóng) - 10mm
(THLCTRON-UP-10-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Hạt dẹt (decal) - 10
(THLCFLAT-PIC-10-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá -  1.2 x 1.5
(THLCTG-12-15-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Fatima chắp tay (Triều thiên)- 140 (Không sơn)
(TYDF524A-VT-140-35000)
- Qui cách: 140cm/55,12"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 35kg/77lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Bế Chúa - 120 (Màu)
(TYGS523C-VT-120-25000)
- Qui cách: 120cm/47,24"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 25kg/55lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Thiên Chúa (để bàn) - 17x23 (Không sơn)
(TYBC227A236A-VT-23-2000)
- Qui cách: 17cmx23cm/6,69"x9"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2kg/4,4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 155 (Áo xanh)
(TYLD419C-VT-155-45000)
- Qui cách: 155cm/61,02"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 45kg/99lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Trái tim Đức Mẹ - 35
(TCDMURM-12-35-1200)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lên Trời - 110
(TCDMELT-0-110-20000)
- Qui cách: 110cm/43.3"
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 140 (Xanh)
(TCLDLDX-0-140-22000)
- Qui cách: 140cm/55.1"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 18kg/39.6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Anna - 40
(TCCTTAN-0-40-2500)
- Qui cách: 40cm/15.7"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 1.4kg/3.08lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 15
(PCDMMBO-8-20-196)
- Qui cách: 15cm/5.90"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.14kg/0.30lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang - 35
(PCDMLV3-14-35-780)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Phủ Việt - 35
(PCJSPV3-14-35-710)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1.2kg/2.64lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 15
(PCGTGTG-13-15-380)
- Qui cách: 15cm/5.90"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.42kg/0.92lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá poly - 30
(TRTGDEP-VC-30-300)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ - 80 (NC)
(TRTGGONC-00-80-18000)
- Qui Cách: 80cm/31.4"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá - 22 (52)
(TRTGJSP23-17-23-236)
- Qui Cách: 22cm/8.66"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.15kg/0.33lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ - 40 (N)
(TRTGGON-00-40-1500)
- Qui Cách: 40cm/15.7"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 15 (08)
(TDDMD15-0-15-169)
- Qui Cách: 15cm/5.90"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.2kg/0.44lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 25 (07)
(TDDMD25-10-27-750)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.35kg/0.77lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thiên thần và Chúa Hài đồng - 16 (17)
(TDCTTTH-GP-16-400)
- Qui Cách: 16cm/6.29"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.4kg/0.88lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Chiên Lành - 30 (71)
(TDJSL30-10-31-650)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.65kg/1.43lbs
- Nguồn: FatimaCompany

 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale