Giới thiệu sản phẩm  
Thánh Gia Thất - 56x45 (96)
(TDTGTGO-47-58-6000)
- Qui Cách: 56cmx45cm/22.0"x17.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 2kg/4.4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse bế Chúa - 30 (22)
(TDGSC30-10-31-820)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Thiên Chúa - 9x12 (40)
(TDDMMBC-9-12-265)
- Qui Cách: 9cmx12cm/3.54"x4.72"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Thương Xót - 30 (73)
(TDJSX30-11-32-700)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Thương Xót 2 - 10x15 (Để Bàn)
(LADBTRS-10-15-150)
- Trọng Lượng: 150 gram
- Quy Cách: 10cm x 15cm x 1cm
- Nguồn: FatimaCompany
Gia Thất - 80x40 (có khung)
(LAGTTGN-40-80-4000)
- Trọng Lượng: 4 kg
- Quy Cách: 40cm x 80cm
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Và Chúa Hài Đồng - 40x60
(LADMMTT-40-60-2000)
- Trọng Lượng: 2 kg
- Quy Cách: 40cm x 60cm
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Bế Chúa - 50x75 (có khung)
(LADMMBC-50-75-3800)
- Trọng Lượng: 3.8 kg
- Quy Cách: 50cm x 75cm
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Kitô Vua - 38
(PCJSTV3-20-35-1198)
- Qui cách: 38cm/14,96"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1,4kg/3lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thiên thần bay Noel - 23
(PCCTTTE-9-23-120)
- Qui cách: 23cm/9.05"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.2kg/0.44lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 35 (Xanh đậm)
(PCDMDBO-16-35-1400)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1.2kg/2.64lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 15
(PCGTGTG-13-15-380)
- Qui cách: 15cm/5.90"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.42kg/0.92lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ La Vang Việt Nam - 100 (Màu)
(TYLV431C-VT-100-8000)
- Qui cách: 100cm/39,37"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 8kg/17,6lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giuse Bế Chúa - 40 (Màu)
(TYGS486C-VT-40-2000)
- Qui cách: 40cm/15,75"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2kg/4,4lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thiên Thần Michael - 20 (Màu)
(TYCT30C-VT-20-1000)
- Qui cách: 20cm/7,87"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 1kg/2,2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thiên Thần Quỳ - 40 (Trắng)
(TYCT405A-VT-40-3000)
- Qui cách: 40cm/15,75"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 8kg/17,6lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Tượng Chúa poly Thánh gía và đế gỗ- 25 (Màu nâu)
(TRTGDGOD-VC-25-250)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Poly và Gỗ
- Trọng Lượng: 0.25kg/0.55lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ - 100 (Màu trắng)
(TRTGGOT-00-100-40000)
- Qui Cách: 100cm/39.3"
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 40kg/88lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá Để Bàn - 60 (Màu)
(TRTG365C-VT-60-4000)
- Qui Cách: 60cm/23.6"
- Chất Liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng Lượng: 4kg/8.8lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá poly - 30
(TRTGDEP-VC-30-300)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Gia Thất - 35 (Trắng)
(TCGTGTW-B0-35-2000)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 1.3kg/2.86lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 70 (Trắng)
(TCLDUCC-27-70-5000)
- Qui cách: 70cm/27.5"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 2.7kg/5.94lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Phù hộ - 80
(TCBCBCUIO-P0-80-15000)
- Qui cách: 80cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Fatima - 165 (Kim tuyến xanh)
(TCFMMFM-0-160-45000)
- Qui cách: 165cm/64.9"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 32kg/70.4lbs
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale