Giới thiệu sản phẩm  
Thánh Giuse bế Chúa - 85 (Nâu)
(TCGSIEA-0-85-54000)
- Qui cách: 85cm/33.4"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 7.5kg/16.5lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse bế Chúa - 45 (Trắng)
(TCGSBCT-0-45-1200)
- Qui cách: 45cm/17.7"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 1.2kg/2.64lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 80 (Xanh)
(TCBOXANH-0-80-8000)
- Qui cách: 80cm/31.4"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 5kg/11lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Gia Thất - 35 (Nâu sáng)
(TCGTDLB-B0-35-2000)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 1.5kg/3.3lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Phêrô - 25 (28)
(TDCTTPR-9-28-1200)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.4kg/0.88lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 43 (86)
(TDTGTGT-33-46-2900)
- Qui Cách: 43cm/16.9"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.8kg/3.96lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Tâm Chúa - 50 (25)
(TDJSTCH-24-52-2250)
- Qui Cách: 50cm/19.6"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 2kg/4.4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất Oval - 40x32 (33)
(TDTGGTO-36-44-4200)
- Qui Cách: 40cmx32cm/15.7"x12.5"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.7kg/3.74lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang - 13
(PCDMMDB-4-14-95)
- Qui cách: 13cm/5.11"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.12kg/0.26lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Thợ - 35
(PCCTGSG-12-35-860)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Thợ - 13 (màu nâu)
(PCCTGSB-OM-13-150)
- Qui cách: 13cm/5.11"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.15kg/0.33lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Phêrô - 17
(PCCTPRP-8-17-120)
- Qui cách: 17cm/6.69"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.12kg/0.26lbs
- Nguồn: Fatimacompany
God Bless You
(BTTRESS-36-20-435)
- Quy Cách: 36cm x 20cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.43kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chìa Khóa "Jesus is your answer"
(BTTROUW-37-18-175)
- Quy Cách: 37cm x 18cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.17kg
- Nguồn: FatimaCompany
Neo "Hope"
(BTTRNEP-14-15-73)
- Quy Cách: 14cm x 11.5cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.05kg
- Nguồn: FatimaCompany
Nốt nhạc "Jesus"
(BTTRN16-15-31-85)
- Quy Cách: 15.5cm x 30cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.15kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ lên trời - 23x50
(BTAGMEL-23-50-530)
- Quy Cách: 23cm x 50cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa vác Thánh giá (bán thân) - 22x58
(BTAGVTG-22-58-600)
- Quy Cách: 22cm x 58cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.6kg
- Nguồn: FatimaCompany
Lời Cầu Nguyện - 22-54
(BTAGTP2-22-54-465)
- Quy Cách: 22cm x 54cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng - 25x53
(BTAGGIS-25-53-690)
- Quy Cách: 25cm x 53cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.65kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá - 50
(TRTGJSS50-60-90-3500)
- Qui Cách: 50cm
- Chất Liệu: Thánh giá gỗ, tượng composite
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ - 80 (N)
(TRTGGON-00-80-18000)
- Qui Cách: 80cm/31.4"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 80 (TV)
(TRTGGOTV-00-80-18000)
- Qui Cách: 80cm/31.4"
- Chất Liệu: Gỗ Pơmu
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá - 15
(TRTGJSS15-17-30-160)
- Qui Cách: 15cm
- Chất Liệu: Thánh giá gỗ, tượng composite
- Nguồn: Fatimacompany
Đưc Mẹ Vô Nhiễm - 120 (Không sơn)
(TYDM466A-VT-120-18000)
- Qui cách: 120cm/47,24"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 18kg/39,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 50 (Áo Không sơn)
(TYLD435CW-VT-50-2000)
- Qui cách: 50cm/19,69"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 3kg/6,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Cha Trương Bửu Diệp - 25 (Màu)
(TYCT611C-VT-25-500)
- Qui cách: 25cm/9.84"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Fatima - 60 (Không sơn)
(TYDF426A-VT-60-3500)
- Qui cách: 60cm/23,62"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 3,5kg/7,7lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 10 - hat gỗ bầu dục 10mm
(THTHUBD-8-10-8)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 10 - hạt khúc 8mm - dây xích, mặt thánh kim loại decal, thánh giá kim loại
Chuỗi 50 - hạt khúc 6mm - dây xích, mặt thánh, thánh giá kim loại
(THRSBDV-0-50-25)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 50 - hạt gỗ thơm tròn 6mm, mặt thánh gỗ, 4 hạt sáng danh gỗ thơm tròn

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale